Archív mesiaca: marec 2019

Výsledky 1. kola prezidentských volieb Slovenskej republiky 2019

Výsledky 1. kola prezidentských volieb Slovenskej republiky 2019 Počet voličov: 442   Počet platných hlasov: 441 Počet neplatných hlasov: 1     Béla Bugár                            4 Zuzana Čaputová                156 Martin Daňo                          4 Štefan Harabín                    88 Eduard Chmelár                  ... viac

Návrh ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019

Obec Dobrá Voda ako obstarávateľ ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019 podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade §21 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, FO a PO začatie prerokovávania návrhu riešenia “ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019”  ÚPN obce Dobrá Voda je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Dobrej Vode a taktiež na internetovej ... viac