Neničme si prírodu!

Zamestnanci OcÚ v prvých jarných dňoch vyzbierali v cca 2 km úseku od fabriky v smere na Dechtice 18 plných 120 litrových vriec odpadu. Žiadame všetkých občanov, aby nevyhadzovali smeti do prírody a nevytvárali tak čierne skládky, ktoré následne musí obec zlikvidovať čím sa zvyšujú náklady na likvidáciu odpadu. Prosíme všetkých, aby nás upozornili na občanov, ktorí znečisťujú životné prostredie. Je len na nás ako sa budeme správať k prírode a či ju dokážeme uchrániť pre ďalšie generácie.  

Zberný box na cartridge a tonery zdarma na Obecnom úrade

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený v ekologickom kútiku nášho Obecného úradu. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery na Obecný úrad. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.

Vývoz a zber nábytku

Obec DOBRÁ VODA žiada občanov, aby nevyhadzovali nábytky, skrine, sedacie súpravy a pod. do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených v obci, pretože sú určené na komunálny odpad. V prípade, že potrebujete nábytky, skrine, stolíky, sedacie súpravy a pod. vyhodiť, zber a uskladnenie bude možný na dočasnom úložisku  v priemyselnom areály Dobrá Voda 371.  Vývoz takéhoto odpadu bude možný po dohode s pánom starostom  na tel.č. 0917/789773.

Spoločný obecný úrad Trnava

Spoločný obecný úrad v Trnave zriadil pre občanov portál za účelom zjednotenia informácií. Poskytnú Vám potrebné legislatívne ošetrené informácie o územnom i stavebnom konaní, ale tiež informácie o ďalších službách v ich kompetencii. Na stránkach portálu   www.soutt.sk si tiež môžete prevziať všetky potrebné tlačivá. ÚRADNÉ HODINY Pondelok 08:00-12:00 12:30-15:30 Utorok nestránkový deň Streda 08:00-12:00 12:30-16:30 Štvrtok nestránkový deň Piatok 08:00-12:00

Obec Dobrá Voda bola odmenená Pečaťou rozvoja obcí a miest

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. (NIS SR) vykonalo hodnotiacu analýzu 2 926 obcí a miest SR. Hodnotili rating na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti, ďalej rozpočty obcí a miest z pohľadu plnenia príjmov a výdavkov, príjmové rozpočty z pohľadu závislosti príjmov na optimálnosti daní a poplatkov, nenárokovateľných položkách a taktiež výdavkové položky pre bežnú existenciu samosprávy, enviromentálne položky ( energie, odpadové hospodárstvo), investičné aktivity a úvery. Rozpočty boli analyzované štatistickými metódami v 6 ročnom trende upravené o medziročný vývojový trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 2015. Na základe spomínanej analýzy ... viac
Skip to content