Zberný box na cartridge a tonery zdarma na Obecnom úrade

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený v ekologickom kútiku nášho Obecného úradu. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery na Obecný úrad. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.

Vývoz a zber nábytku

Obec DOBRÁ VODA žiada občanov, aby nevyhadzovali nábytky, skrine, sedacie súpravy a pod. do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených v obci, pretože sú určené na komunálny odpad. V prípade, že potrebujete nábytky, skrine, stolíky, sedacie súpravy a pod. vyhodiť, zber a uskladnenie bude možný na dočasnom úložisku  v priemyselnom areály Dobrá Voda 371.  Vývoz takéhoto odpadu bude možný po dohode s pánom starostom  na tel.č. 0917/789773.

Spoločný obecný úrad Trnava

Spoločný obecný úrad v Trnave zriadil pre občanov portál za účelom zjednotenia informácií. Poskytnú Vám potrebné legislatívne ošetrené informácie o územnom i stavebnom konaní, ale tiež informácie o ďalších službách v ich kompetencii. Na stránkach portálu   www.soutt.sk si tiež môžete prevziať všetky potrebné tlačivá. ÚRADNÉ HODINY Pondelok 08:00-12:00 12:30-15:30 Utorok nestránkový deň Streda 08:00-12:00 12:30-16:30 Štvrtok nestránkový deň Piatok 08:00-12:00

Obec Dobrá Voda bola odmenená Pečaťou rozvoja obcí a miest

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. (NIS SR) vykonalo hodnotiacu analýzu 2 926 obcí a miest SR. Hodnotili rating na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti, ďalej rozpočty obcí a miest z pohľadu plnenia príjmov a výdavkov, príjmové rozpočty z pohľadu závislosti príjmov na optimálnosti daní a poplatkov, nenárokovateľných položkách a taktiež výdavkové položky pre bežnú existenciu samosprávy, enviromentálne položky ( energie, odpadové hospodárstvo), investičné aktivity a úvery. Rozpočty boli analyzované štatistickými metódami v 6 ročnom trende upravené o medziročný vývojový trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 2015. Na základe spomínanej analýzy ... viac

Novoročný príhovor starostu obce Dobrá Voda 2016

Vážení spoluobčania!          Dovoľte mi, aby som sa Vám v tento slávnostný deň Nového roka prihovoril z tohto miesta. Nový rok to nie je len hocijaký deň, alebo len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a cieľov, ktoré by sme chceli uskutočniť počas nastávajúceho roka 2016. Je to chvíľa aj na obzretie sa za seba a bilancovanie toho roka starého. V našej obci Dobrá Voda sa počas neho uskutočnilo množstvo investičných akcií, kultúrno–spoločenských akcií, ako aj športových podujatí. Tie investičné sa robili ... viac
Skip to content