Ambulancia pre dospelých MUDr. Čermáková, Dechtice – oznam o poskytovaní starostlivosti

Podľa Nariadenia ÚKŠ zo dňa 29.04.2020 poskytovanie zdravotníckej starostlivosti na obvodných ambulanciách sa realizuje formou telefonickej konzultácie

alebo mailom s ošetrujúcim lekárom prípadne sestrou. Predpis liekov bude formou mailu, alebo poštovej schránky.

Kontakt na ambulanciu je: 033/5575107

e-mail: oadechtice@gmail.com

(Dátum odstránenia: 30.06.2020 23:59)

Print Friendly, PDF & Email