Archívy autora: Mgr. Marta Kopálová

Opatrenie ÚVZ_rúška – zmena

Dňa 28. mája 2020 od 12:00 hod. nadobúda účinnosť Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, týmto opatrením sa výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest dopĺňajú o: – osoby nevesty a ženícha pri svadbe, – žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania, – poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok Kompletný text opatrenia v prílohe: Opatrenie_UVZSR_ruska-zmena (Dátum odstránenia: 30.06.2020 23:59)

Farské oznamy_25.05. – 31.05.2020

                                     Farské oznamy na 7. veľkonočnú  nedeľu                                     25.05.2020  ~ 31.05. 2020 Poriadok a úmysly sv. omší: Pondelok:    18:00            Mikuláš Lukačovič, manželka Eleonóra a                                                       predkovia, č. 377 Utorok:         18:00            Věra Gláserová, č. 377 Streda:         08:00          Róbert Ondrík, kňaz Štvrtok:        18:00            Róbert Orjabinec, živá manželka a dvaja synovia,              ... viac

Vybavovanie stránok od 18.05.2020

Od pondelka 18.5.2020 začne obecný úrad vybavovať stránky aj bez telefonického dohovoru v normálnej otváracej dobe v pondelok, stredu a piatok. Ak už na úrade budú vybavované stránky, budete musieť počkať (aby nedochádzalo k zvýšenému počtu ľudí v priestoroch úradu). Dodržujte odstup 2 metre, rúška alebo iné prekrytie tváre je povinné a pri vstupe do priestorov obecného úradu je povinná dezinfekcia rúk. Noste si so sebou vlastné pero. Ďakujeme za porozumenie (Dátum odstránenia: 30.06.2020 23:59)

Ambulancia pre dospelých MUDr. Čermáková, Dechtice – oznam o poskytovaní starostlivosti

Podľa Nariadenia ÚKŠ zo dňa 29.04.2020 poskytovanie zdravotníckej starostlivosti na obvodných ambulanciách sa realizuje formou telefonickej konzultácie alebo mailom s ošetrujúcim lekárom prípadne sestrou. Predpis liekov bude formou mailu, alebo poštovej schránky. Kontakt na ambulanciu je: 033/5575107 e-mail: oadechtice@gmail.com (Dátum odstránenia: 30.06.2020 23:59)