Cestu hrdinov Slovenského národného povstania zažili aj “naši dvaja hrdinovia”

Prejsť krížom cez Slovensko kopírujúc čoraz populárnejšiu Cestu hrdinov Slovenského národného povstania (ďalej len Cesta hrdinov SNP) je samo o sebe mimoriadne motivujúce. Napriek všetkým klišé ako “cesta je cieľ“, sa však nádejnému SNPéčkarovi v kritickej chvíli môže hodiť každý ďalší stimul. Predstavte si, že na konci cesty okrem uznania svojho okolia, stoviek fotiek či otlakov, Vám môže zostať ešte jedna pekná pamiatka. Čo by ste povedali na tri krásne, malé, kovové odznaky za úspešné absolvovanie Cesty hrdinov SNP. Niečo, čo doma majú iba tí, ... viac

Informácia o rozšírení kamerového systému v obci Dobrá Voda

Rozšírenie kamerového systému v obci Dobrá Voda Oznámenie o realizácii projektu Obec Dobrá Voda realizovala projekt pod názvom: „Doplnenie digitálneho kamerového systému v obci Dobrá Voda etapa 1/2020“ Jeho hlavnými aktivitami bolo: Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému – lokalita Miestny cintorín Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality sumou 5 000 EUR. (Dátum odstránenia: 31.12.2020 23:59)

Výsledky 1. kola prezidentských volieb Slovenskej republiky 2019

Výsledky 1. kola prezidentských volieb Slovenskej republiky 2019 Počet voličov: 442   Počet platných hlasov: 441 Počet neplatných hlasov: 1     Béla Bugár                            4 Zuzana Čaputová                156 Martin Daňo                          4 Štefan Harabín                    88 Eduard Chmelár                  ... viac

Návrh ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019

Obec Dobrá Voda ako obstarávateľ ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019 podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade §21 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, FO a PO začatie prerokovávania návrhu riešenia “ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019”  ÚPN obce Dobrá Voda je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Dobrej Vode a taktiež na internetovej ... viac