Neničme si prírodu!

Zamestnanci OcÚ v prvých jarných dňoch vyzbierali v cca 2 km úseku od fabriky v smere na Dechtice 18 plných 120 litrových vriec odpadu. Žiadame všetkých občanov, aby nevyhadzovali smeti do prírody a nevytvárali tak čierne skládky, ktoré následne musí obec zlikvidovať čím sa zvyšujú náklady na likvidáciu odpadu. Prosíme všetkých, aby nás upozornili na občanov, ktorí znečisťujú životné prostredie. Je len na nás ako sa budeme správať k prírode a či ju dokážeme uchrániť pre ďalšie generácie.  

Zberný box na cartridge a tonery zdarma na Obecnom úrade

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený v ekologickom kútiku nášho Obecného úradu. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery na Obecný úrad. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.