Ambulancia pre dospelých MUDr. Čermáková, Dechtice – oznam o poskytovaní starostlivosti

Podľa Nariadenia ÚKŠ zo dňa 29.04.2020 poskytovanie zdravotníckej starostlivosti na obvodných ambulanciách sa realizuje formou telefonickej konzultácie alebo mailom s ošetrujúcim lekárom prípadne sestrou. Predpis liekov bude formou mailu, alebo poštovej schránky. Kontakt na ambulanciu je: 033/5575107 e-mail: oadechtice@gmail.com (Dátum odstránenia: 30.06.2020 23:59)