DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 411, s celkovou veľkosťou 254,6 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 110 738


OBECNÉ DOKUMENTY (4)

   Plán odpadového hospodárstva obce Dobrá Voda 2016 - 2020 (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 04.07.2019)
   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dobrá Voda 2016 - 2020 (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 15.01.2016)
   Zásady odmeňovania poslancov-DODATOK 1 (veľkosť: 15,5 kB | pridané: 21.09.2011)
   Zásady odmeňovania poslancov (veľkosť: 55,9 kB | pridané: 01.01.2011)

FINANČNÉ DOKUMENTY (40)

   Záverečný účet Obce Dobrá Voda za rok 2020 (veľkosť: 475,0 kB | pridané: 21.06.2021)
   Záverečný účet Obce Dobrá Voda za rok 2020 - Návrh (veľkosť: 473,2 kB | pridané: 03.05.2021)
   Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2020 (veľkosť: 516,4 kB | pridané: 22.01.2021)
   Schválený rozpočet obce na roky 2021 - 2023 (veľkosť: 2,1 MB | pridané: 16.12.2020)
   Návrh rozpočtu obce na roky 2021 - 2023 (veľkosť: 315,0 kB | pridané: 30.11.2020)
   Záverečný účet obce Dobrá Voda za rok 2019 (veľkosť: 490,0 kB | pridané: 04.05.2020)
   Záverečný účet obce Dobrá Voda za rok 2019 - Návrh (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 24.03.2020)
   Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2019 (veľkosť: 530,4 kB | pridané: 05.02.2020)
   Schválený rozpočet Obce Dobrá Voda 2020 - 2022 - SUMÁR (veľkosť: 6,0 MB | pridané: 13.12.2019)
   Návrh rozpočtu obce na roky 2020 - 2022 (veľkosť: 5,9 MB | pridané: 22.11.2019)
   Protokol o odňatí nehn. majetku obce Dobrá Voda (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 26.08.2019)
   Záverečný účet obce Dobrá Voda za rok 2018 (veľkosť: 15,0 MB | pridané: 12.06.2019)
   Záverečný účet obce Dobrá Voda za rok 2018 - Návrh (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 17.05.2019)
   Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2018 (veľkosť: 532,3 kB | pridané: 30.01.2019)
   Schválený rozpočet Obce Dobrá Voda 2019 - 2021 - SUMÁR (veľkosť: 685,3 kB | pridané: 17.12.2018)
   Schválený rozpočet ZŠ s MŠ Dobrá Voda 2019 - 2021 (veľkosť: 4,1 MB | pridané: 17.12.2018)
   Schválený rozpočet Obce Dobrá Voda 2019 - 2021 - Obec (veľkosť: 9,2 MB | pridané: 17.12.2018)
   Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 sumár (veľkosť: 118,1 kB | pridané: 29.11.2018)
   Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 ZŠ s MŠ (veľkosť: 42,8 kB | pridané: 29.11.2018)
   Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 obec (veľkosť: 602,9 kB | pridané: 29.11.2018)
   Záverečný účet Obce Dobrá Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 (veľkosť: 275,5 kB | pridané: 29.05.2018)
   Rozpočet obce Dobrá Voda 2018 - schválený (veľkosť: 36,5 kB | pridané: 09.01.2018)
   Rozpočet ZŠ s MŠ Dobrá Voda na roky 2017-2019 (veľkosť: 6,4 MB | pridané: 29.11.2016)
   Rozpočet obce Dobrá Voda na roky 2017-2019 (veľkosť: 56,0 kB | pridané: 29.11.2016)
   Záverečný účet obce Dobrá Voda za rok 2015 (veľkosť: 280,5 kB | pridané: 16.06.2016)
   Rozpočet ZŠ s MŠ 2016-2018 - schválený (veľkosť: 1,7 MB | pridané: 30.12.2015)
   Rozpočet obce Dobrá Voda 2016-2018 - schválený (veľkosť: 52,2 kB | pridané: 30.12.2015)
   Záverečný účet obce Dobrá Voda za rok 2014 (veľkosť: 363,0 kB | pridané: 28.06.2015)
   Programový rozpočet obce Dobrá Voda na roky 2015-2017 (veľkosť: 59,9 kB | pridané: 08.12.2014)
   Programový rozpočet obce Dobrá Voda na roky 2015-2017-ŠKOLA (veľkosť: 1,7 MB | pridané: 08.12.2014)
   Záverečný účet obce Dobrá Voda za rok 2013 (veľkosť: 307,5 kB | pridané: 18.06.2014)
   Záverečný účet obce Dobrá Voda za rok 2012 (veľkosť: 295,0 kB | pridané: 24.06.2013)
   Programový rozpočet obce Dobrá Voda na roky 2013-2015 (veľkosť: 123,5 kB | pridané: 08.02.2013)
   Záverečný účet obce Dobrá Voda za rok 2011 (veľkosť: 265,0 kB | pridané: 19.09.2012)
   Záverečný účet obce Dobrá Voda za rok 2010 (veľkosť: 317,8 kB | pridané: 19.03.2012)
   Záverečný účet obce Dobrá Voda za rok 2010-STANOVISKO (veľkosť: 245,6 kB | pridané: 19.03.2012)
   Rozpočet obce Dobrá Voda pre rok 2012 (veľkosť: 77,5 kB | pridané: 21.12.2011)
   Rozpočet ZŠ s MŠ v obci Dobrá Voda pre rok 2012 (veľkosť: 99,5 kB | pridané: 01.12.2011)
   Rozpočet ZŠ s MŠ v obci Dobrá Voda pre rok 2011 (veľkosť: 96,0 kB | pridané: 01.12.2011)
   Rozpočet obce Dobrá Voda pre rok 2011 (veľkosť: 24,5 kB | pridané: 01.12.2011)

ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (49)

   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni (veľkosť: 157,2 kB | pridané: 23.09.2021)
   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 3/2021   o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 409,5 kB | pridané: 16.06.2021)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 406,1 kB | pridané: 01.06.2021)
   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 2/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dobrá Voda (veľkosť: 341,5 kB | pridané: 22.04.2021)
   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 1/2021 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 4/2020 (veľkosť: 195,2 kB | pridané: 01.04.2021)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dobrá Voda (veľkosť: 341,2 kB | pridané: 26.03.2021)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č.1/2021 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 4/2020 (veľkosť: 137,3 kB | pridané: 01.03.2021)
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o miestnom poplatku za rozvoj (veľkosť: 190,3 kB | pridané: 16.12.2020)
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia (veľkosť: 157,4 kB | pridané: 16.12.2020)
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (veľkosť: 228,0 kB | pridané: 16.12.2020)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia (veľkosť: 149,1 kB | pridané: 30.11.2020)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o miestnom poplatku za rozvoj (veľkosť: 190,3 kB | pridané: 09.11.2020)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (veľkosť: 198,2 kB | pridané: 20.10.2020)
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dobrá Voda (veľkosť: 122,3 kB | pridané: 04.05.2020)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dobrá Voda (veľkosť: 214,4 kB | pridané: 06.03.2020)
   Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 1/2020 o úhradách za poskytované služby obcou Dobrá Voda a o úhradách za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Dobrá Voda (veľkosť: 155,2 kB | pridané: 14.02.2020)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o úhradách za poskytované služby obcou Dobrá Voda a o úhradách za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Dobrá Voda (veľkosť: 152,7 kB | pridané: 27.01.2020)
   Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 3/2019 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 252,8 kB | pridané: 09.12.2019)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 3/2019 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 252,4 kB | pridané: 22.11.2019)
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dobrá Voda (veľkosť: 1,4 MB | pridané: 21.11.2019)
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 2/2019 (veľkosť: 1,7 MB | pridané: 25.09.2019)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 2/2019 - financovanie školských zariadení
   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOBRÁ VODA č. 1/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 3/2019. (veľkosť: 138,0 kB | pridané: 22.07.2019)
   VZN č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO (veľkosť: 252,7 kB | pridané: 14.12.2018)
VZN č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda
   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dobrá Voda č. 5/2018 (veľkosť: 97,0 kB | pridané: 28.11.2018)
   Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 4/2018 (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 24.10.2018)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - Zmeny a doplnky č. 2/2017
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 (veľkosť: 195,7 kB | pridané: 13.06.2018)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
   Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 2/2018 (veľkosť: 455,7 kB | pridané: 13.06.2018)
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dobrá Voda č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
   VZN č. 1/2018 o financovaní MŠ a ŠZ na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 243,9 kB | pridané: 09.02.2018)
   Návrh VZN2/2016 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 146,3 kB | pridané: 12.10.2016)
   VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 28,1 kB | pridané: 15.06.2016)
   Dodatok č. 1 k VZN č. 12014 o nakladaní s nájomnými bytmi (veľkosť: 43,0 kB | pridané: 31.03.2016)
   VZN č. 4/2015 - čiastočná úhrada výdavkov škôl (veľkosť: 16,8 kB | pridané: 30.12.2015)
   VZN č. 3/2015 - miestne dane a poplatky (veľkosť: 83,0 kB | pridané: 15.12.2015)
   VZN č. 02/2015 dodatok č. 2 k VZN č. 4/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda (veľkosť: 29,8 kB | pridané: 28.06.2015)
   VZN č. 01/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Dobrá Voda (veľkosť: 33,3 kB | pridané: 26.03.2015)
   VZN č. 02/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 120,5 kB | pridané: 08.12.2014)
   VZN č. 01/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi (veľkosť: 64,0 kB | pridané: 18.06.2014)
   VZN č. 04/2013 dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda (veľkosť: 28,5 kB | pridané: 17.12.2013)
   VZN č. 03/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 110,5 kB | pridané: 17.12.2013)
   VZN č. 02/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 47,5 kB | pridané: 17.04.2013)
   VZN č. 01/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 41,5 kB | pridané: 25.02.2013)
   VZN č. 03/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu a stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dobrá Voda (veľkosť: 75,0 kB | pridané: 18.12.2012)
   VZN č. 02/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 142,5 kB | pridané: 18.12.2012)
   VZN č. 01/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky č. 1 (2011) (veľkosť: 31,5 kB | pridané: 05.02.2012)
   VZN č. 05/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda (veľkosť: 30,0 kB | pridané: 05.02.2011)
   VZN č. 04/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dobrá Voda (veľkosť: 66,5 kB | pridané: 11.01.2011)
   VZN č. 03/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu so sídlom na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 59,0 kB | pridané: 11.01.2011)
   VZN č. 02/2010 o úhradách za poskytované služby obcou Dobrá Voda (veľkosť: 47,5 kB | pridané: 11.01.2011)
   VZN č. 01/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dobrá Voda (veľkosť: 154,5 kB | pridané: 11.01.2011)

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE (49)

   04 schéma záv.častí a VPS (veľkosť: 114,5 kB | pridané: 02.12.2020)
   03 Využitie pf na nepoľnohosp.účely (veľkosť: 89,2 kB | pridané: 02.12.2020)
   02 Komplexný návrh 4_2020 (veľkosť: 88,1 kB | pridané: 02.12.2020)
   01 Širšie vzťahy, zastavané územie (veľkosť: 365,8 kB | pridané: 02.12.2020)
   00c ÚPN-O D.Voda, zmena 4_2020, tab.pf. Návrh (veľkosť: 146,9 kB | pridané: 02.12.2020)
   00b ÚPN-O Dobrá Voda, zmena 4_2020, text, Návrh (veľkosť: 248,2 kB | pridané: 02.12.2020)
   00a Oznámenie o strategickom dokumente - D.Voda 4_2020 Návrh (veľkosť: 216,4 kB | pridané: 02.12.2020)


Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
 Stránka 1 z 5  1  2  3  4  5  » 
Print Friendly, PDF & Email