DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 373, s celkovou veľkosťou 239,9 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 86 678


ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE (42)

   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely_vysvetlivky (veľkosť: 2,1 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely_vysvetlivky (veľkosť: 2,5 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_C_náložka prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely (veľkosť: 2,7 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_C prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely (veľkosť: 2,9 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B_náložka prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely (veľkosť: 3,4 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely (veľkosť: 1,7 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka ochrana krajiny a tvorby prírody_vysvetlivky (veľkosť: 2,1 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka ochrany krajiny a tvorby prírody_vysvetlivky (veľkosť: 2,1 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres ochrany krajiny a tvorby prírody_vysvetlivky (veľkosť: 4,4 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka ochrany krajiny a tvorby prírody (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres ochrany krajiny a tvorby prírody (veľkosť: 3,7 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Textová časť (veľkosť: 1,4 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Obal (veľkosť: 70,5 kB | pridané: 09.02.2012)
   ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Textová časť (veľkosť: 254,5 kB | pridané: 09.02.2012)
   ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Komplexný výkres priestorového usporiadania (veľkosť: 563,1 kB | pridané: 09.02.2012)
   ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Záväzné časti a VPS (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 09.02.2012)
   ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Výkres prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely (veľkosť: 316,3 kB | pridané: 09.02.2012)
   ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Výkres ochrany krajiny a tvorby prírody (veľkosť: 544,6 kB | pridané: 09.02.2012)

ZÁPISNICE Z ROKOVANÍ (198)

   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 24.06.2020 (veľkosť: 1,3 MB | pridané: 01.07.2020)
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 24.06.2020 (veľkosť: 399,1 kB | pridané: 01.07.2020)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 29.04.2020 (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 04.05.2020)
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 29.04.2020 (veľkosť: 366,2 kB | pridané: 04.05.2020)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 12.02.2020 (veľkosť: 623,9 kB | pridané: 21.02.2020)
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 12.02.2020 (veľkosť: 256,0 kB | pridané: 21.02.2020)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 21.01.2020 (veľkosť: 673,5 kB | pridané: 27.01.2020)
Usnesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 21.01.2020
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 21.01.2020 (veľkosť: 337,0 kB | pridané: 27.01.2020)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 9.12.2019 (veľkosť: 609,3 kB | pridané: 19.12.2019)
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 9.12.2019 (veľkosť: 254,3 kB | pridané: 19.12.2019)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 21.11.2019 (veľkosť: 617,0 kB | pridané: 29.11.2019)
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 21.11.2019 (veľkosť: 297,8 kB | pridané: 29.11.2019)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 22.08.2019 (veľkosť: 667,4 kB | pridané: 27.08.2019)
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 22.08.2019 (veľkosť: 296,3 kB | pridané: 27.08.2019)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 03.07.2019 (veľkosť: 625,2 kB | pridané: 04.07.2019)
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 03.07.2019 (veľkosť: 241,3 kB | pridané: 04.07.2019)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 11.6.2019 (veľkosť: 627,8 kB | pridané: 18.06.2019)
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 11.6.2019 (veľkosť: 321,7 kB | pridané: 18.06.2019)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 28.3.2019 (veľkosť: 622,2 kB | pridané: 05.04.2019)
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 28.3.2019 (veľkosť: 283,6 kB | pridané: 05.04.2019)
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 5.2.2019 (veľkosť: 469,9 kB | pridané: 11.02.2019)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 5.2.2019 (veľkosť: 718,7 kB | pridané: 11.02.2019)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 14.12.2018 (veľkosť: 666,0 kB | pridané: 21.12.2018)
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 14.12.2018 (veľkosť: 317,0 kB | pridané: 21.12.2018)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 27.11.2018 (veľkosť: 33,0 kB | pridané: 03.12.2018)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode dňa 27.11.2018 (veľkosť: 41,6 kB | pridané: 03.12.2018)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 23.10.2018 (veľkosť: 674,3 kB | pridané: 31.10.2018)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode dňa 23.10.2018 (veľkosť: 233,5 kB | pridané: 31.10.2018)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode dňa 23.10.2018
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 16.8.2018 (veľkosť: 670,5 kB | pridané: 22.08.2018)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode dňa 16.8.2018 (veľkosť: 205,8 kB | pridané: 22.08.2018)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva Dobrá Voda prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda dňa 12.06.2018 (veľkosť: 765,6 kB | pridané: 19.06.2018)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode dňa 12.06.2018 (veľkosť: 318,9 kB | pridané: 19.06.2018)
   Uznesenia Obecného zastupiteľstva Dobrá Voda prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda dňa 3.5.2018 (veľkosť: 272,7 kB | pridané: 14.05.2018)
   Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode, ktoré sa konalo dňa 03.05.2018 o 17.30 hod. (veľkosť: 234,1 kB | pridané: 14.05.2018)
   Uznesenia zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode 7.2.2018 (veľkosť: 267,9 kB | pridané: 12.02.2018)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode 7.2.2018 (veľkosť: 234,1 kB | pridané: 12.02.2018)
   Uznesenia zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode 29.12.2017 (veľkosť: 27,9 kB | pridané: 10.01.2018)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode 29.12.2017 (veľkosť: 39,7 kB | pridané: 10.01.2018)
   Uznesenia zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode 31.10.2017 (veľkosť: 317,0 kB | pridané: 10.11.2017)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode 31.10.2017 (veľkosť: 274,4 kB | pridané: 10.11.2017)
   Uznesenia zo zasadnutia OZ 04.04.2017 (veľkosť: 22,7 kB | pridané: 14.04.2017)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ 04.04.2017 (veľkosť: 39,0 kB | pridané: 14.04.2017)
   Uznesenia zo zasadnutia OZ 31.01.2017 (veľkosť: 22,0 kB | pridané: 10.02.2017)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ 31.01.2017 (veľkosť: 26,9 kB | pridané: 10.02.2017)
   Uznesenia zo zasadnutia OZ 21.12.2016 (veľkosť: 199,6 kB | pridané: 30.12.2016)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ 21.12.2016 (veľkosť: 241,2 kB | pridané: 30.12.2016)
   Uznesenia zo zasadnutia OZ 4.10.2016 (veľkosť: 328,8 kB | pridané: 10.10.2016)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ 4.10.2016 (veľkosť: 229,9 kB | pridané: 10.10.2016)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 30.08.2016 (veľkosť: 28,8 kB | pridané: 09.09.2016)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 23.08.2016 (veľkosť: 44,2 kB | pridané: 02.09.2016)
   Uznesenia prijaté na zasadnutí OZ dňa 23.08.2016 (veľkosť: 24,9 kB | pridané: 02.09.2016)
   Uznesenia prijaté na zasadnutí OZ dňa 09.08.2016 (veľkosť: 23,9 kB | pridané: 22.08.2016)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 09.08.2016 (veľkosť: 37,4 kB | pridané: 22.08.2016)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 14.6.2016 (veľkosť: 61,6 kB | pridané: 01.07.2016)
   Uznesenia prijaté na zasadnutí OZ dňa 14.6.2016 (veľkosť: 47,1 kB | pridané: 28.06.2016)
   Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 29.3.2016 (veľkosť: 25,2 kB | pridané: 06.04.2016)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 29.3.2016 (veľkosť: 41,3 kB | pridané: 06.04.2016)
   Uznesenia prijaté na zasadnutí OZ dňa 23.2.2016 (veľkosť: 28,3 kB | pridané: 07.03.2016)
   Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 23.2.2016 (veľkosť: 45,2 kB | pridané: 07.03.2016)
   Uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté dňa 30.12.2015 (veľkosť: 26,0 kB | pridané: 08.01.2016)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.12.2015 (veľkosť: 44,2 kB | pridané: 08.01.2016)
   Uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté dňa 15.12.2015 (veľkosť: 21,8 kB | pridané: 21.12.2015)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2015 (veľkosť: 34,8 kB | pridané: 21.12.2015)
   Uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté dňa 10.11.2015 (veľkosť: 24,6 kB | pridané: 17.11.2015)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.11.2015 (veľkosť: 40,2 kB | pridané: 17.11.2015)
   Uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté dňa 22.09.2015 (veľkosť: 26,0 kB | pridané: 27.09.2015)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.09.2015 (veľkosť: 41,7 kB | pridané: 27.09.2015)
   Uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté dňa 23.06.2015 (veľkosť: 27,5 kB | pridané: 27.06.2015)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.06.2015 (veľkosť: 45,6 kB | pridané: 27.06.2015)
   Uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté dňa 24.03.2015 (veľkosť: 25,5 kB | pridané: 27.03.2015)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.03.2015 (veľkosť: 40,9 kB | pridané: 27.03.2015)
   Uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté dňa 10.02.2015 (veľkosť: 24,2 kB | pridané: 20.02.2015)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.02.2015 (veľkosť: 39,8 kB | pridané: 20.02.2015)
   Uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté dňa 02.02.2015 (veľkosť: 18,2 kB | pridané: 12.02.2015)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 02.02.2015 (veľkosť: 27,1 kB | pridané: 12.02.2015)
   Uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté dňa 29.12.2014 (veľkosť: 23,5 kB | pridané: 09.01.2015)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.12.2014 (veľkosť: 35,9 kB | pridané: 09.01.2015)
   Uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté dňa 12.12.2014 (veľkosť: 21,4 kB | pridané: 27.12.2014)
   Zápisnica z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014 (veľkosť: 36,1 kB | pridané: 27.12.2014)
   Uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté dňa 05.12.2014 (veľkosť: 24,2 kB | pridané: 15.12.2014)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 05.12.2014 (veľkosť: 92,5 kB | pridané: 15.12.2014)
   Uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté dňa 10.10.2014 (veľkosť: 25,2 kB | pridané: 27.10.2014)


Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
 Stránka 2 z 4  «  1  2  3  4  » 
Print Friendly, PDF & Email