ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 49, s celkovou veľkosťou 89,7 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 9 775


ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE (49)

   04 schéma záv.častí a VPS (veľkosť: 114,5 kB | pridané: 02.12.2020)
   03 Využitie pf na nepoľnohosp.účely (veľkosť: 89,2 kB | pridané: 02.12.2020)
   02 Komplexný návrh 4_2020 (veľkosť: 88,1 kB | pridané: 02.12.2020)
   01 Širšie vzťahy, zastavané územie (veľkosť: 365,8 kB | pridané: 02.12.2020)
   00c ÚPN-O D.Voda, zmena 4_2020, tab.pf. Návrh (veľkosť: 146,9 kB | pridané: 02.12.2020)
   00b ÚPN-O Dobrá Voda, zmena 4_2020, text, Návrh (veľkosť: 248,2 kB | pridané: 02.12.2020)
   00a Oznámenie o strategickom dokumente - D.Voda 4_2020 Návrh (veľkosť: 216,4 kB | pridané: 02.12.2020)
   00a ÚPN-O Dobrá Voda, zmena 3-2019, text, návrh (veľkosť: 497,2 kB | pridané: 22.07.2019)
   00b ÚPN-O Ostrov, zmena 3-2018, tab.pf. návrh (veľkosť: 146,6 kB | pridané: 22.07.2019)
   01 Širšie vzťahy, zastavané územie (veľkosť: 364,6 kB | pridané: 22.07.2019)
   02 komplexný návrh (veľkosť: 90,3 kB | pridané: 22.07.2019)
   03 využitie pf na nepoľnohosp.účely (veľkosť: 90,5 kB | pridané: 22.07.2019)
   04 schéma záv.častí a VPS (veľkosť: 107,8 kB | pridané: 22.07.2019)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia I. (veľkosť: 2,2 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia I._vysvetlivky (veľkosť: 3,8 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia I. (veľkosť: 1,5 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia I. (veľkosť: 4,1 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II._vysvetlivky (veľkosť: 2,9 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II._vysvetlivky (veľkosť: 1,5 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_C_náložka Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II. (veľkosť: 2,7 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_C Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II. (veľkosť: 2,4 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B_náložka Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II. (veľkosť: 3,6 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II. (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_A_náložka Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II. (veľkosť: 2,5 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_A Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II. (veľkosť: 2,6 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka riešenia verejného dopravného vybavenia_vysvetlivky (veľkosť: 2,5 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia_vysvetlivky (veľkosť: 4,2 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B_náložka riešenia verejného dopravného vybavenia (veľkosť: 3,1 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B riešenia verejného dopravného vybavenia (veľkosť: 4,7 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_A_náložka riešenia verejného dopravného vybavenia (veľkosť: 2,5 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_A riešenia verejného dopravného vybavenia (veľkosť: 4,2 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely_vysvetlivky (veľkosť: 2,1 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely_vysvetlivky (veľkosť: 2,5 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_C_náložka prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely (veľkosť: 2,7 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_C prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely (veľkosť: 2,9 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B_náložka prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely (veľkosť: 3,4 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely (veľkosť: 1,7 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka ochrana krajiny a tvorby prírody_vysvetlivky (veľkosť: 2,1 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka ochrany krajiny a tvorby prírody_vysvetlivky (veľkosť: 2,1 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres ochrany krajiny a tvorby prírody_vysvetlivky (veľkosť: 4,4 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka ochrany krajiny a tvorby prírody (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres ochrany krajiny a tvorby prírody (veľkosť: 3,7 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Textová časť (veľkosť: 1,4 MB | pridané: 08.11.2018)
   ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Obal (veľkosť: 70,5 kB | pridané: 09.02.2012)
   ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Textová časť (veľkosť: 254,5 kB | pridané: 09.02.2012)
   ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Komplexný výkres priestorového usporiadania (veľkosť: 563,1 kB | pridané: 09.02.2012)
   ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Záväzné časti a VPS (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 09.02.2012)
   ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Výkres prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely (veľkosť: 316,3 kB | pridané: 09.02.2012)
   ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Výkres ochrany krajiny a tvorby prírody (veľkosť: 544,6 kB | pridané: 09.02.2012)


Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
Print Friendly, PDF & Email