VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

PROFIL OBSTARÁVATEĽA

Úradný názov: Obec Dobrá Voda
Poštová adresa:  Obecný úrad Dobrá Voda, Dobrá Voda 121
Mesto/obec: Dobrá Voda    PSČ: 919 54
IČO: 00312380
Kontaktná osoba:  René Blanárik
E-mail: dobravoda.starosta@gmail.com     Telefón:    +421 917 789773

DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 25, s celkovou veľkosťou 31,2 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 8 543


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE (25)

   Výzva na predkladanie ponúk – Oprava miestnej komunikácie – časť Hoštáky (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 14.08.2019)
   Výzva na predkladanie ponúk - "Rekonštrukcia strešného plášťa MŠ Dobrá Voda" (veľkosť: 1,4 MB | pridané: 14.06.2019)
   Prieskum trhu - "Výstavba detského ihriska" (veľkosť: 943,0 kB | pridané: 31.10.2018)
   Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre Obec Dobrá Voda na "Stavebné práce na budove výrobnej haly parc. č. 1391/1" (veľkosť: 1,4 MB | pridané: 24.10.2018)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Stavebné práce na budove výrobnej haly parc. č. 1391/1"
   Výzva na predkladanie ponúk - "Oprava miestnej komunikácie v obci Dobrá Voda - časť cintorín" (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 15.06.2018)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Oprava miestnej komunikácie v obci Dobrá Voda - časť cintorín".
   Výzva na predkladanie ponúk: "Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode" (veľkosť: 2,8 MB | pridané: 12.10.2017)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode".
   Výzva na predkladanie ponúk: "Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode" (veľkosť: 2,7 MB | pridané: 12.10.2017)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode".
   Prístavba kultúrneho domu 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK (veľkosť: 760,1 kB | pridané: 05.03.2014)
   Výmena okien a vchodových dverí v KD D. Voda 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK (veľkosť: 734,9 kB | pridané: 05.03.2014)
   Prístavba kultúrneho domu 2014 - VÝZVA (veľkosť: 1,5 MB | pridané: 24.02.2014)
   Výmena okien a vchodových dverí v KD D. Voda 2014 - VÝZVA (veľkosť: 1,5 MB | pridané: 24.02.2014)
   Rekonštrukcia strechy v priemyselnom areáli 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK (veľkosť: 749,2 kB | pridané: 12.02.2014)
   Rekonštrukcia strechy v priemyselnom areáli 2014 - VÝZVA (veľkosť: 1,4 MB | pridané: 03.02.2014)
   Zimná údržba komunikácií 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK (veľkosť: 507,1 kB | pridané: 24.01.2014)
   Zimná údržba komunikácii 2014 - VÝZVA (veľkosť: 1,3 MB | pridané: 20.01.2014)
   Dodanie stravných lístkov 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK (veľkosť: 515,9 kB | pridané: 18.12.2013)
   Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK (veľkosť: 975,7 kB | pridané: 16.12.2013)
   Dodanie stravných lístkov 2014 - VÝZVA (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 10.12.2013)
   Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA A OTVÁRANIA PONÚK KRITÉRIÁ (veľkosť: 1,8 MB | pridané: 05.12.2013)
   Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - OTVÁRANIE ČASTI KRITÉRIA (veľkosť: 150,0 kB | pridané: 04.12.2013)
   Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - INFORMÁCIA PODĽA §136 (veľkosť: 151,1 kB | pridané: 11.11.2013)
   Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA Č.2 (veľkosť: 765,5 kB | pridané: 09.11.2013)
   Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA A OTVÁRANIA PONÚK OSTATNÉ (veľkosť: 4,1 MB | pridané: 22.10.2013)
   Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - OTVÁRANIE ČASTI OSTATNÉ (veľkosť: 149,9 kB | pridané: 21.10.2013)
   Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - SÚŤAŽNÉ PODMIENKY (veľkosť: 690,9 kB | pridané: 26.09.2013)


Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
Print Friendly, PDF & Email