Farské oznamy 07.06. – 13.06.2021

                                   Farské oznamy na 10. cezročnú nedeľu  07.06.  ~ 13.06.2021 

Poriadok a úmysly sv. omší:

Pondelok:    sv. omša nebude

Utorok:         18:00            Zomrelá rodina Mikuláša a Ervíny Fujalovcov

Streda:          18:00            Za Božiu pomoc a uzdravenie

Štvrtok:        sv. omša nebude

Piatok:          18:00            Na môj úmysel

Sobota:         18:00            Silvester Benedikovič, manželka Jozefína, syn Jaroš a rodičia, č. 4                  

Nedeľa:         08:00            Na môj úmysel                              

                    10:00            Za veriacich

V týždni si pripomíname:

Streda:                      Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi

Piatok:                      Neprikázaný sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Slávnosť.  V tento deň sa konajú odprosujúce pobožnosti, po záverečnej modlitbe

                                sv. omše sa vyloží Oltárna Sviatosť a kto sa zúčastní na verejnom recitovaní  modlitby Najmilší Ježišu…môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Sobota:                     Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie

Spovedám každý piatok hodinu pred sv. omšou.

(Dátum odstránenia: 13.06.2021 23:00)

Print Friendly, PDF & Email