KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Dňa 13.04.2019 sa uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 170. výročia úmrtia Jána Hollého. Slávnosť sa uskutočnila s podporou Trnavského samosprávneho kraja a Trnavského osvetového strediska. Stretnutie hostí sa uskutočnilo na OcÚ Dobrá Voda odkiaľ sa sprievod presunul do kostola Narodenia Panny Márie, kde prebehla slávnostná svätá omša. Po nej sa všetci zúčastnení presunuli k hrobu Jána Hollého, kde prebehol pietny akt s položením vencov, príhovormi hostí. Sprievodným programom bola prehliadka Pamätnej izby Jána Hollého, odkiaľ sa pozvaní hostia presunuli na Obecný úrad, kde bola pripravená recepcia. Následne sa v kultúrnom dome Dobrá Voda uskutočnil pripravený kultúrny program, kde vystúpili deti a žiaci zo ZŠ s MŠ Dobrá Voda, folklórna skupina Prvosienka, sólista Opery SND v Bratislave Daniel Čapkovič, sólistka Slovenskej filharmónie v Bratislave Lucia Kubeková a hudobný sprievod Martina Tomašovičová. Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa na projekte podieľali.

Dňa 20.12.2018 sme sa stretli s najnovšími prírastkami našej obce spoločne s ich rodičmi v zasadačke OcÚ Dobrá Voda, aby sme detičky uvítali do života našej obce.

Dňa 9.12.2018 sa v KD Dobrá Voda uskutočnili "Vianočné trhy" spojené s kultúrnym programom, v ktorom vystúpila folklórna skupina Prvosienka, ďalej nasledovali deti zo ZŠ s MŠ Dobrá Voda so svojim vianočným vystúpením. ZŠ s MŠ Dobrá Voda mala už tradične pripravené rôzne domáce vianočné dekorácie, ktoré si účastníci mohli zakúpiť. Pripravené bolo tiež bohaté občerstvenie.

Dňa 06.12.2018 sa uskutočnilo stretnutie s Mikulášom pri jedličke na námestí. Detičky spoločne s rodičmi a starými rodičmi utvorili dlhý sprievod, ktorý sa presúval od Obecného úradu až na námestie k jedličke, kde spoločne rozsvietili vianočný stromček. Detičky Mikulášovi zarecitovali a zaspievali a boli odmenené sladkosťami nielen od Mikuláša, ale aj od anjelika a dokonca aj od čertov. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené občerstvenie.

Dňa 29.10.2018 obec Dobrá Voda v spolupráci s Červeným krížom uskutočnilo posedenie s občanmi nad 70 rokov pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším". Deti zo ZŠ si pripravili bohatý program, po ktorom nasledovalo vystúpenie mužskej časti folklórnej skupiny Prvosienka, ktorá občanov zabávala až do konca stretnutia. Pre občanov bolo pripravené občerstvenie a poukaz na ľubovoľný nákup.

Dňa 08.09.2018 sa uskutočnili Dobrovodské hody 2018, ktoré boli obohatené o kultúrny program. V parku Hlávka Vystúpila mužská časť folklórnej skupiny Prvosienka a Trombitáši Štefánikovci, ktorí sa postarali o príjemnú zábavu. Pre deti boli pripravené kolotoče s rôznymi predajnými stánkami. Počas celého hodového víkendu sa mohli aj športový priaznivci zúčastniť viacerých futbalových stretnutí.

Dňa 01.06.2018 od 14:00 hod. sa uskutočnil deň detí na futbalovom ihrisku Dobrá Voda. Na deti čakalo množstvo atrakcií, súťaží a zábavy. O zábavu pre deti sa postaral miestny hasičský zbor Dobrá Voda a hasičský zbor Bohdanovce nad Trnavou, ktorí sa ako každý rok postarali o tradičnú penu. Ďalej pre deti boli pripravené rôzne súťaže, ktoré boli odmenené sladkosťami a tiež skákacie hrady pre menšie i väčšie deti. Z Obvodného policajného zboru Jaslovské Bohunice prišli policajti deťom ukázať prácu v policajnom zbore, predviedli deťom povinnú výstroj policajta a deti si mohli vyskúšať rôzne vyrovné signály v policajnom aute. Podvečer sa uskutočnil futbalový zápas rodičia verzus deti. Pre všetkých účastníkov obec Dobrá Voda zabezpečila bohaté občerstvenie.

Dňa 20.05.2018 o 15:00 hod. sa v Kultúrnom dome Dobrá Voda uskutočnilo stretnutie pri príležitosti "Dňa matiek". Na príprave programu sa podieľali pedagógovia ZŠ s MŠ v Dobrej Vode, ktorí pripravili deti a žiakov na milé vystúpenie. V rámci programu vystúpila i folklórna skupina Prvosienka. Podujatie zorganizoval miestny spolok Červeného kríža v spolupráci s pracovníkmi OcÚ. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa prišli pozrieť a ešte väčšie tým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní akcie.

V nedeľu 30.04.2018 o 18:00 hod. sa na námestí pred reštauráciou uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti ručného stavania mája. O dobrú náladu sa postarala folklórna skupina Prvosienka. Poľovnícke združenie ZUPP Dobrá Voda sa postaralo o výborný guláš a pracovníci obecného úradu a členovia ZO JDS v Dobrej Vode zabezpečili občerstvenie pre všetkých prítomných hostí. Ďakujeme za hojnú účasť.

Dňa 16.03.2018 sa o 14: hod. uskutočnilo posedenie so spisovateľkou Beátou Vargovou-Kuracinovou, ktorá svojim prednesom zaujala všetkých prítomných. Posedenie obohatila aj hrou na gitaru a spevom. Všetci zúčastnení boli unesení a v dojatí.

Print Friendly, PDF & Email