KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

MŠ Dobrá Voda sa zúčastnila 3. ročníku výtvarnej tvorby PIKULÍKOVE VESELÉ PASTELKY 2016 v Banskej Štiavnici s umiestnením na 3. mieste - Hanka Miklášová a na 2. mieste Emka Danková.

Dňa 27.05.2016 od 15:30 hod. sa uskutočnil deň detí na futbalovom ihrisku Dobrá Voda. Na deti čakalo množstvo atrakcií, súťaží a zábavy. O zábavu pre deti sa postarali zložky Policajného zboru z Jaslovských Bohuníc, miestny hasičský zbor Dobrá Voda, ktorí sa ako každý rok postaral o tradičnú penu. Ďalej pre deti boli pripravené rôzne súťaže, ktoré boli odmenené sladkosťami a tiež skákacie hrady pre menšie i väčšie deti. Podvečer sa uskutočnil futbalový zápas rodičia verzus deti, ktorý sa skončil remízou 4:4. Pre všetkých účastníkov obec Dobrá Voda zabezpečila bohaté občerstvenie.

Dňa 25.05.2016 sa v Špačinciach uskutočnila akcia vo varení gulášu pod záštitou Jednoty dôchodcov Slovenska. Zastúpenie na tejto akcii mala tiež Jednota dôchodcov Slovensko z Dobrej Vody.

Dňa 08.05.2016 sa v kultúrnom dome Dobrá Voda uskutočnilo slávnostné posedenie pri príležitosti "Dňa matiek". O program sa postarali žiaci ZŠ s MŠ Dobrá Voda a členovia folklórneho súboru Prvosienka. Na organizovaní akcie sa podieľali členky Červeného kríža na Dobrej Vode a zamestnanci OcÚ Dobrá Voda.

V sobotu 30.04.2016 o 18:00 hod. sa na námestí pred reštauráciou uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti stavania mája. Poľovnícke združenie ZUPP Dobrá Voda sa postaralo o výborný guláš a pracovníci obecného úradu a členovia JDS v Dobrej Vode zabezpečili občerstvenie pre všetkých prítomných hostí. Dobrú náladu všetkým spríjemňovala folklórna skupina Prvosienka.

Výbor Jednoty dôchodcov Slovenska v spolupráci s obcou Dobrá Voda pripravili pri príležitosti MDŽ slávnostné stretnutie, ktoré sa konalo v utorok 08.03.2016 o 14:00 hod. v kultúrnom dome Dobrá Voda. Pán starosta pri príležitosti MDŽ odovzdal ženám kvietok s osobnou gratuláciou a následným prípitkom im zaželal všetko najlepšie k sviatku MDŽ. Počas celého stretnutia spríjemnila chvíle svojou hudbou a piesňami aj miestna folklórna skupina Prvosienka. Toto stretnutie si účastníci i oslávenkyne zapíšu do pamäti spomienok ako príjemne prežité. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o to zaslúžili.

Dňa 29.12.2015 sa uskutočnilo posedenie pre darcov krvi, ktoré pripravil Slovenský červený kríž Dobrá Voda v spolupráci s obcou Dobrá Voda.

Dňa 29.12.2015 sme sa stretli s najnovšími prírastkami našej obce spoločne s ich rodičmi v zasadačke OcÚ Dobrá Voda, aby sme detičky uvítali do života našej obce.

Print Friendly, PDF & Email