Informácia o rozšírení kamerového systému v obci Dobrá Voda

Rozšírenie kamerového systému v obci Dobrá Voda

Oznámenie o realizácii projektu

Obec Dobrá Voda realizovala projekt pod názvom:

„Doplnenie digitálneho kamerového systému v obci Dobrá Voda etapa 1/2020“

Jeho hlavnými aktivitami bolo:

  1. Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému – lokalita Miestny cintorín

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality sumou 5 000 EUR.

(Dátum odstránenia: 31.08.2020 23:59)

Print Friendly, PDF & Email