SLUŽBY V OBCI

Pamätná izba Jána Hollého

Lektorka:  pracovníci OcÚ
Na návštevu pamätnej izby sa treba ohlásiť vopred na čísle telefónu 033/5575004 alebo  mobil 0905739465.


Obecná knižnica

Vedúca knižnice: Eva Nováková
Otváracie hodiny utorok od 15:00
do 17:00 hodiny

                          – štvrtok od 15:00 do 17:00 hodiny

 

Print Friendly, PDF & Email