TURISTIKA

Chcete si vyraziť niekam do prírody a vrátiť sa pritom do dôb minulých? Hrad Dobrá Voda je správnym cieľom…

Z obce na hrad vedú dve značky: modrá a červená. Obe sa v blízkosti zrúcaniny spájajú a do areálu hradu vstupujú spoločne.

zidovsky_cintorinOd dedinského kostolíka nasledujte červenú turistickú značku hore kopcom, ktorá vás privedie až k miestnemu cintorínu. V ňom sa môžete pristaviť pri  náhrobku nášho národovca Jána Hollého. Hornou bránou potom vstúpite do lesa, kde vás bude červená značka viesť miernym stúpaním. Asi po desiatich minútach šliapania uvidíte po ľavej strane niekoľko opustených hrobov – zvyšok židovského cintorína. Pokračujte po ceste, ktorá vás dovedie až k rozľahlej hradnej zrúcanine.

Dnešný chodník ústi do hradu mimo pôvodného vstupu, popri veľkej pomerne dobre zachovanej delovej bašte. Sú na nej badateľné delové strieľne. hrad-dvodaVedľa bašty je veľká priehlbina je tiež poslednou pamiatkou po druhej delovej bašte a vstupnej bráne. Z tretej bašty sa zachovala malá časť muriva, beznádejne stratená v hustom poraste, pokrývajúcom dolný hrad. Z ostatného opevnenia dolného hradu nás vítajú len nesúvislé úseky muriva, roztratené v poraste. Chodník už nerešpektuje pôvodnú komunikáciu, skracuje ju a popri nepatrnom zvyšku predbránia stúpa dierou v murive priamo do horného hradu. Z obdĺžnikovej budovy horného hradu, ktorá slúžila aj na ubytovanie hradnej posádky, sa zachovala len vonkajšia stena so zvyškami kozuba a komína na vnútornej strane a štrbinovým okienkom. Priestor jadra hradu obkolesuje obvodový múr so zachovanou ochodzou a pôvodnými strieľňami. Jadru a aj celému hradu dominujú torzá oboch veží zvierajúcich palác.

Z väčšej severozápadnej veže sa zachovala len čelná stena v pôvodnej výške, ostatné tu existujú ešte do výšky prvého poschodia. Na múroch veže sa zachovala časť gotickej klenby, posledný zvyšok architektonickej nádhery hradu. Aj múry horného predhradia, pôvodná ochodza a strieľne, sú pomerne dobre zachovalé. Tiahle predhradie uzatvára budova bývalej kaplnky, oddelená od ostatného priestoru priečkou.

Pamätná izba Jána Hollého

V obci Dobrá Voda na sklonku života žil slovenský kňaz, spisovateľ a básnik Ján Hollý. Do obce prišiel po tridsaťročnom pôsobení v Maduniaciach, kde pri požiari v máji 1843 prišiel o všetok svoj majetok a bol aj zranený. V tomto období požiadal cirkevnú vrchnosť o penzionovanie a v núdzi sa ho ujal farár z Dobrej Vody Martin Lackovič, priateľ a bývalý spolužiak. V Dobrej Vode pôsobil až do svojej smrti 14. apríla 1849 a je pochovaný na miestnom cintoríne. 11. mája 1854 mu odhalili nad hrobom pomník s textom od Ľudovíta Štúra a bustou od slovenského sochára Ladislava Dunajského. Jánovi Hollému je v Dobrej Vode venovaná aj Pamätná izba otvorená v roku 1985. Súčasťou expozície je aj časť venovaná histórii obce Dobrá Voda. Prevádzkovateľom pamätnej izby je Obec Dobrá Voda.

Obec Dobrá Voda, obecný úrad, Dobrá Voda 121, 919 54

číslo telefónu:  033/5575004

mobil:              0905/739465

e-mail:  dobravoda.starosta@gmail.com

Sprievodkyňa: pracovníci OcÚ

Vstupné:

  • dospelí    1 €
  • žiaci    0,70 €

Pohľadnice: obce, Jána Hollého   0,20 €

Brožúra hrad Dobrá Voda                2 €

PIJH00007027DSC06462

Print Friendly, PDF & Email