Novoročný príhovor starostu obce Dobrá Voda 2016

Vážení spoluobčania!

 

       Dovoľte mi, aby som sa Vám v tento slávnostný deň Nového roka prihovoril z tohto miesta. Nový rok to nie je len hocijaký deň, alebo len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a cieľov, ktoré by sme chceli uskutočniť počas nastávajúceho roka 2016. Je to chvíľa aj na obzretie sa za seba a bilancovanie toho roka starého.

V našej obci Dobrá Voda sa počas neho uskutočnilo množstvo investičných akcií, kultúrno–spoločenských akcií, ako aj športových podujatí. Tie investičné sa robili najmä na zveľadenie obce, jej majetku a pre skvalitnenie života občanov v nej. Z tých najväčších investícií spomeniem aspoň niektoré: Modernizácia verejného osvetlenia v obci, v areáli ZŠ s MŠ a  v Priemyselnom areáli, Rekonštrukcia časti obecného úradu Dobrá Voda ( výmena strechy, výmena okien, modernizácia kúrenia a nová fasáda na časti budovy), vybudovanie časti kamerového systému, rozšírenie kapacity sociálnych zariadení v Materskej škole, rekonštrukcia strechy na budove v Priemyselnom areáli, pokračujú stavebné práce na budove Požiarnej zbrojnice. Získali sme finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu formou nenávratnej dotácie vo výške približne 33 500,00 €. Ďalšie finančné prostriedky sme získali z fondov Európskej únie vo výške približne 130 000,00 €. Nemalé prostriedky sme investovali na bežnú údržbu majetku obce z vlastných zdrojov, ako napr. na budove KD, budove ŠK, budove reštaurácie, budove Domu smútku, na miestnych komunikáciách, v Priemyselnom areáli a pod.

Na organizovaní kultúrno–spoločenských akcií a športových podujatí sa spolupodieľali: Folklórny súbor Prvosienka, Športový klub Dobrá Voda, AWK Dobrá Voda, ZŠ s MŠ Dobrá Voda, ako aj novovzniknutá organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Dobrá Voda a mnoho ďalších obetavých spoluobčanov. Samozrejme nemôžem zabudnúť na pracovníkov obecného úradu Dobrá Voda, zamestnancov firmy KOVO Dobrá Voda, spol. s r. o. a poslancov OZ Dobrá Voda. Úprimne a zo srdca chcem všetkým touto cestou poďakovať za ich prácu a obetavosť pre našu obec. V roku 2015 sme prežili krásne chvíle, no prišli aj tie smutné. Narodilo sa 7 detí, ale sú aj rodiny, v ktorých niekto na konci roka 2015 chýbal pri večery. Bohužiaľ, život nám prináša aj takéto smutné chvíle.

Pred nami je rok nový – rok 2016. Prajem Vám všetkým, aby ste ho prežili v zdraví a v pohode. Aby Vám vyšli všetky plány, ktoré si dáte, aby sa chorým zlepšil ich zdravotný stav. Aby zdraví boli spokojní so všetkým čo dosiahnu, aby dôchodcom robili radosť ich vnúčatá a rodičom ich deti. Prajem Vám všetkým do nového roka 2016 hlavne zdravie, šťastie, lásku a rodinnú pohodu.

 

Šťastný nový rok!!!

 

 

                                                                         René Blanárik

                                                                         starosta obce

  

Print Friendly, PDF & Email