KOMISIE V OBCI

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  • predseda – Marián Novák
  • členovia –  Miroslav Lukačovič, Martin Vaško, Martin Ružička, Lívia Michaličková, Miroslav Staráček, Daniel Hulman

Finančná, podnikateľská a sociálna komisia

  • predseda – Lívia Michaličková
  • členovia – Martin Vaško, Miroslav Staráček, Daniel Hulman
Print Friendly, PDF & Email