OBECNÝ ÚRAD

OCUKOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Obec Dobrá Voda – obecný úrad
Dobrá Voda 121
SK-919 54 Dobrá Voda


TELEFÓN A E-MAIL

Telefón obecný úrad: +421 33 5575004
Telefón starosta: +421 33 5575004 – starosta
Fax
: +421 33 5575003
E-mailové kontakty

dobravoda.starosta@gmail.com

dobravoda.ekonomka@gmail.com
dobravoda.podatelna@gmail.com
Matričný úrad: Obec Dobrá Voda, matrikárka: Mgr. Marta Kopálová
Telefón matričný úrad: +421 33 5575004
+421905739465
 
 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 00312380
DIČ: 2021133719
Číslo účtu
: 12128212/0200
Bankový ústav
: VÚB a.s.
Čislo účtu
: 1024593001/5600
Bankový ústav
: Prima banka Slovensko a.s.

Pondelok 08:00-12:00 13:00-16:00
Utorok nestránkový deň  
Streda 08:00-12:00 13:00-18:00
Štvrtok nestránkový deň  
Piatok 08:00-12:00 13:00-14:00

Prosím vložte vaše kontaktné detaily a krátku správu nižšie a ja sa Vám pokúsim odpovedať čo najskôr.

Print Friendly, PDF & Email