Obec Dobrá Voda bola odmenená Pečaťou rozvoja obcí a miest

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. (NIS SR) vykonalo hodnotiacu analýzu 2 926 obcí a miest SR. Hodnotili rating na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti, ďalej rozpočty obcí a miest z pohľadu plnenia príjmov a výdavkov, príjmové rozpočty z pohľadu závislosti príjmov na optimálnosti daní a poplatkov, nenárokovateľných položkách a taktiež výdavkové položky pre bežnú existenciu samosprávy, enviromentálne položky ( energie, odpadové hospodárstvo), investičné aktivity a úvery. Rozpočty boli analyzované štatistickými metódami v 6 ročnom trende upravené o medziročný vývojový trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 2015.

Na základe spomínanej analýzy hospodárenia bola Obec Dobrá Voda pod vedením starostu a zastupiteľstva vyhodnotená ako samospráva, ktorá sa môže zaradiť medzi 37,7% obcí a miest, kde sú obyvatelia spokojní s prácou starostu. Zozbierané údaje a vyhodnotenia poskytuje NIS SR štátnym inštitúciám, ktoré im pomáhajú pri preverovaní pri žiadostiach o eurofondy a pôžičky na realizáciu obecných a mestských stavieb a infraštruktúry.

Obec Dobrá Voda bude naviac zverejnená na stránkach Národného informačného strediska a na stránkach Ministerstva hospodárstva v hospodárskom registri subjektov bude pri obci Dobrá Voda aj s komentár za akých podmienok sme prešli hodnotením a že obec Dobrá Voda získava Pečať rozvoja obcí a miest aj s protokolom, kde je spečatená informácia o získaní pečate.

Výhodou je, že hodnotiaci systém NIS SK využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov. Pečať nemá časové obmedzenie a bude zverejnená v systéme nastálo.

Pecat_obec_Word (2)_Dobrá_Voda-3

Print Friendly, PDF & Email