Ochrana úrody pred požiarmi v roku 2020

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave upozorňuje v súvislosti s ochranou úrody pred požiarmi na zabezpečenie opatrení uvedených v prílohe:

Ochrana úrody pred požiarmi v roku 2020

(Dátum odstránenia: 30.09.2020 23:59)

Print Friendly, PDF & Email