Platenie daní a poplatkov

Výmery na daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad si občania majú možnosť vyzdvihnúť na obecnom úrade počas úradných hodín.

Zaplatiť dane môžete v pokladni obecného úradu alebo prevodom na účet.

Print Friendly, PDF & Email