Ponuka práce – Učiteľka 1. stupeň ZŠ s MŠ Dobrá Voda

 
Pozícia: Učiteľka (1. stupeň) ZŠ s MŠ Dobrá Voda
Úväzok: 100% 
Dátum nástupu: 1..9.2022
Požiadavky: Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, prijme do pracovného pomeru učiteľku prvého stupňa ZŠ s nástupom od 1.9. 2022. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, odpis z registra trestov, štruktúrovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, posledný zápočtový list, lekárske potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Požadované doklady zasielajte na adresu: riaditelkadvoda@gmail.com alebo na ZŠ s MŠ Dobrá Voda, 919 54 Dobrá Voda 150. Bližšie informácie poskytne kontaktná osoba: Mgr. Mária Valjentová, tel. 0911 908 487

(Dátum odstránenia: 20.08.2022 23:59)

Print Friendly, PDF & Email