Povinné nosenie rúšok od 21. 4. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia:

– všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. 4. 2020 do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

– detí do 2 rokov veku,

– osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

– osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,

– vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,

– osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov,

– osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.

(Dátum odstránenia: 30.06.2020 23:59)

Print Friendly, PDF & Email