Predchádzajme požiarom!!! – oznam

Z dôvodu častého výskytu požiarov  v rodinných domoch v našej obci, zapríčinených vznietením sa komína, dôrazne upozorňujeme občanov na povinnosť pravidelného odborného čistenia komínov. Predídete tým vzniku požiaru, ochránite tým život a majetok svoj, svojich blízkych, ako aj svojich susedov. 

(Dátum odstránenia: 30.04.2021 12:02)

Print Friendly, PDF & Email