Upozornenie

Obecný úrad Dobrá Voda zaznamenal snahu osôb lákať ľudí na podozrivo lacný internet.

Vzhľadom k tomu, že obecný úrad nemá vedomosť a ani neeviduje žiadnu žiadosť žiadnej firmy, alebo osoby ňou poverenej, o takomto pôsobení v našej obci, žiadame občanov o zvýšenú pozornosť a opatrnosť pri takýchto praktikách. Prosíme občanov aby si pred podpisom takýchto zmlúv dôkladne prezreli všetky podmienky.

Zdôrazňujeme, že žiadna firma v našej obci nemá vybudovanú optickú sieť a obecný úrad a ani starosta neeviduje žiadne hlásenia o poruchách internetového pripojenia, nie je to náplňou práce.

Pri akejkoľvek podozrivej činnosti prosím kontaktujte obecný úrad, alebo orgány činné v trestnom konaní.

Print Friendly, PDF & Email