POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO URBARIÁT DOBRÁ VODA

Kontaktné informácie

Pozemkové spoločenstvo Urbariát Dobrá Voda, 919 54 Dobrá Voda

Predsedníčka: Mária Očenášková, Dobrá Voda 125

Stanovy pozemkového spoločenstva Urbariát Dobrá Voda: Stanovy PSU 2019 – schválené

Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti: Zmluva PSU 2019 – schválená

Print Friendly, PDF & Email