Výzva majiteľom motorových vozidiel

Obec Dobrá Voda vyzýva občanov, aby svoje motorové vozidlá neparkovali na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a chodníkoch, najmä počas letných mesiacov, nakoľko tým znemožňujú plynulý prechod ostatných účastníkov cestnej premávky. Prípadne tak predídeme škodám na majetku.

Ďakujeme za pochopenie.

(Dátum odstránenia: 31.08.2020 07:45)

Print Friendly, PDF & Email