1

Uznesenie – návrh vydržania vlastníckeho práva

Uznesenie