1

Zber kuchynského odpadu v obci Dobrá Voda

Obecný úrad Dobrá Voda oznamuje občanom, že po obci budú umiestnené hnedé zberné nádoby na kuchynský odpad a to:

  • bytový dom súp. číslo 405
  • kultúrny dom súp. číslo 90
  • areál ZŚ s MŠ súp. číslo 151

Žiadame občanov aby nádoby po vložení kuchynského odpadu zatvárali.

Čo patrí a čo nie do zberných nádob na kuchynský odpad.