Menu
Obec Dobrá Voda
ObecDobrá Voda
rozšírené vyhľadávanie

Tiesňové čísla

Koordinačné stredisko IZS: 112

Hasičský a záchranný zbor: 150

Záchranná zdravotná služba: 155

Štátna polícia: 158

Mestská polícia: 159

Horská záchranná služba: 18300

Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti, uveďte:

  • svoje meno,
  • druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin ap.),
  • rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, ap.),
  • miesto udalosti,
  • ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty.

O našej dedine

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1820 a kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1730. Dobrá voda bola centrom Dobrovodského panstva, neskôr bola spravovaná z Chtelnice (rod Erdödy) a následne zo Smolenického zámku (rod Pálffy). Administratívne patrila pod Trnavské biskupstvo, Ostrihomské arcibiskupstvo a Nitriansku župu v Rakúsko-Uhorsku.

Nad obcou sa nachádza zrúcanina hradu Dobrá voda.