Menu
Obec Dobrá Voda
ObecDobrá Voda
rozšírené vyhľadávanie

Zamestnanci OÚ

Mgr. Marta Kopálová

Samostatný odborný referent

dobravoda.dane@gmail.com

+421 33 5575004

+421 905 739465

Anna Tomášková

Samostatný odborný referent

dobravoda.podatelna@gmail.com

+421 33 5575004

Beáta Hrašnová

Samostatný odborný referent

dobravoda.ekonomka@gmail.com

+421 33 5575003

Peter Pauschek

Údržba verejnej zelene a budov

Marián Stračár

Údržba verejnej zelene a budov

Miriam Hulmanová

Údržba verejnej zelene a upratovačka

 

O našej dedine

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1820 a kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1730. Dobrá voda bola centrom Dobrovodského panstva, neskôr bola spravovaná z Chtelnice (rod Erdödy) a následne zo Smolenického zámku (rod Pálffy). Administratívne patrila pod Trnavské biskupstvo, Ostrihomské arcibiskupstvo a Nitriansku župu v Rakúsko-Uhorsku.

Nad obcou sa nachádza zrúcanina hradu Dobrá voda.