Menu
Obec Dobrá Voda
ObecDobrá Voda
rozšírené vyhľadávanie

Starosta obce

René Blanárik

Narodený: 5. júla 1974, Smolenice
Rodinný stav: ženatý
Deti: Dominik, Timotej, Olívia a Vratko

Starosta

Vzdelanie: Stredná škola s maturitou
Výkon povolania: od roku 2012

Telefón: +421 917 789773
E-mail: dobravoda.starosta@gmail.com

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.
Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce.

Prechodcovia v jednotlivých obdobiach

 • Volebné obdobie 2022-2026
  • René Blanárik
 • Volebné obdobie 2018-2022
  • René Blanárik
 • Volebné obdobie 2014-2018
  • René Blanárik
 • Volebné obdobie 2010-2014
  • René Blanárik od 09.11.2012,
   Mgr. Jaromír Danko od 25.11.2011 do 30.06.2012 (vzdal sa mandátu),
   Mgr. Marek Drobný do 30.06.2011 (vzdal sa mandátu)
 • Volebné obdobie 2006-2010
  • Rudolf Ružička
 • Volebné obdobie 2002-2006
  • Rudolf Ružička
 • Volebné obdobie 1998-2002
  • Rudolf Ružička
 • Volebné obdobie 1994-1998
  • Rudolf Ružička
 • Volebné obdobie 1990-1994
  • Rudolf Ružička

O našej dedine

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1820 a kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1730. Dobrá voda bola centrom Dobrovodského panstva, neskôr bola spravovaná z Chtelnice (rod Erdödy) a následne zo Smolenického zámku (rod Pálffy). Administratívne patrila pod Trnavské biskupstvo, Ostrihomské arcibiskupstvo a Nitriansku župu v Rakúsko-Uhorsku.

Nad obcou sa nachádza zrúcanina hradu Dobrá voda.