Menu
Obec Dobrá Voda
ObecDobrá Voda
rozšírené vyhľadávanie

Stavebné konanie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 67 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50 1976 Zb. (stavebný zákon) a §5 vyhl. č. 453 2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona

Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50 1976 Zb. (stavebný zákon) a §5 vyhl. č. 453 2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 47 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50 1976 Zb. (stavebný zákon) a § 6 vyhl. č. 453 2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona

Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50 1976 Zb. (stavebný zákon) a § 6 vyhl. č. 453 2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45,5 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Oznámenie o výrube

Oznámenie o výrube.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Vyhlásenie stavebného dozoru

Vyhlásenie stavebného dozoru.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51,5 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 16,5 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 16,5 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 17,5 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 10,03 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním)

Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 72,5 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 20 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137 2010 Z.z. o ovzduší

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137 2010 Z.z. o ovzduší.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 20,5 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137 2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137 2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 21 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137 2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137 2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 22 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení nesk. predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24 2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení nesk. predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24 2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38 kB
Vložené: 2. 1. 2024

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 59 kB
Vložené: 2. 1. 2024

O našej dedine

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1820 a kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1730. Dobrá voda bola centrom Dobrovodského panstva, neskôr bola spravovaná z Chtelnice (rod Erdödy) a následne zo Smolenického zámku (rod Pálffy). Administratívne patrila pod Trnavské biskupstvo, Ostrihomské arcibiskupstvo a Nitriansku župu v Rakúsko-Uhorsku.

Nad obcou sa nachádza zrúcanina hradu Dobrá voda.