Menu
Obec Dobrá Voda
ObecDobrá Voda
rozšírené vyhľadávanie

Spolky a združenia

Na prelome 19. a 20. storočia nastal v obci veľký rozmach remesiel a spolkovej činnosti. Najstaršie boli protialkoholické, národnobuditeľské a výchovno-vzdelávacie spolky, ktoré zakladali štúrovci, (napr. spolky striezlivosti) .
Dňa 1. mája 1895 vzniklo v obci úverové družstvo, ktoré viedol veľadôstojný pán farár Rudolf Novák. Za pána farára Vojtecha Rudroffa vzniklo mliekarenské družstvo – s cieľom, uľahčiť roľníkom odbyt mlieka a tak konkurovať veľkostatkárskym hospodárstvam a bol založený aj gazdovský spolok – 1904, svojpomocné úverové hospodárske družstvo, ktoré bojovalo proti úžere a podporovalo rozvoj moderného poľnohospodárstva.

Dobrovoľný hasičský zbor

V roku 1904 vznikol v obci aj dobrovoľný hasičský zbor, ktorého úlohou bolo likvidovať požiare, poskytnúť pomoc a chrániť majetok spoluobčanov. Zakladateľom bol Antonín Bešško, učiteľ a organista. Hasičom sa mohol stať každý poriadny občan, bezúhonný, dospelý, zdravý muž. Počas žatiev organizovali strážnu službu. Obec v tom istom roku zakúpila striekačku. Hasiči sa zúčastňovali súťaží, prehliadok, významných osláv a celospoločenských podujatí.

DHZ DOBRÁ VODA

Veliteľ DaHZ: Branislav Chnapko
Telefón: 033 5547330, Mobil: +421 908 045994

Náboženské spolky

Medzi významné náboženské spolky v obci patrila pobočka Spolku Sv. Vojtecha – Adalberta, ktorý bol založený v Trnave v roku 1870. Spolok vydával podielovú náboženskú literatúru, beletriu a kalendáre v slovenskej reči. V obci existovali aj ďalšie náboženské spolky: Katolícka jednota a Spolok Sv. Ruženca – ružencové bratstvo.
Obyvatelia odoberali a čítali aj širokú škálu náboženských časopisov. Boli to časopisy: Apoštolát, Don Bosko, Hlasy z domova, Hlasy z misii, Katolícka jednota, Kráľovná Svätého Ruženca, Plameň, Pútnik, Svätá rodina.
O kultúrnej a politickej klíme v obci hovorí aj odber a čítanie ďalších novín a časopisov: Slovák, Slovenská redakcia, a Slovenský ľud.

MO SČK DOBRÁ VODA

Predsedníčka: Marta Danková
Adresa: Dobrá Voda 258

Pasienkové spoločenstvo

Gróf Jozef Pálffy nemal poľnohospodárske pozemky na Dobrej Vode, lebo pôdy bolo málo, a aj to neúrodná, väčšinou ílovitá. Vlastnil len lesy, lúky, továreň a úzkokoľajku. V rámci pozemkovej reformy a užívania pasienkov z 11. apríla 1919 sa na žiadosť občanov z 17. februára 1932 zakladá Pasienkové spoločenstvo, ktorého predsedom bol Jozef Procházka. Založením pasienkového spoločenstva mali byť uspokojené záujmy tých občanov, ktorí chovali dobytok. Bolo to dobrovoľné združenie chovateľov dobytka s cieľom zveľadiť miestne pasienkové hospodárstvo. Malo 43 členov. Pozemková reforma na Dobrej Vode nenadobudla taký rozsah ako v iných obciach.

PS URBARIÁT DOBRÁ VODA

Predsedníčka: Mária Očenášková
Adresa: Dobrá Voda 125

Stanovy PS Urbariát Dobrá Voda Typ: DOCX dokument, Velkosť: 23.78 kB

Zmluva o pozemkovom spoločenstve Typ: DOCX dokument, Velkosť: 26.26 kB

Organizácie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1
29 30 1 2 3 4 5

O našej dedine

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1820 a kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1730. Dobrá voda bola centrom Dobrovodského panstva, neskôr bola spravovaná z Chtelnice (rod Erdödy) a následne zo Smolenického zámku (rod Pálffy). Administratívne patrila pod Trnavské biskupstvo, Ostrihomské arcibiskupstvo a Nitriansku župu v Rakúsko-Uhorsku.

Nad obcou sa nachádza zrúcanina hradu Dobrá voda.