Menu
Obec Dobrá Voda
ObecDobrá Voda
rozšírené vyhľadávanie

Školstvo

Kontaktné údaje

ZŠ s MŠ Dobrá Voda 150
SK-919 54 Dobrá Voda
IČO: 36093815
DIČ: 2021549409
Telefón: +421 911 908487
Riaditeľ školy: Mgr. Beata Nováková

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou Dobrá Voda je rovnako, ako školy v iných obciach, centrom výchovy, vzdelávania, kultúry i športu detí a mládeže. Školu tvoria budovy materskej školy, základnej školy a telocvične. Súčasťou školského areálu je aj školská jedáleň a Škola v prírode Dobrá Voda, ktoré však prešli pod kompetencie VÚC Trnava, kým zriaďovateľom ZŚ s MŠ je Obecný úrad Dobrá Voda.
Celý školský komplex bol odovzdaný do prevádzky na jeseň v roku 1967. V tých časoch bol pýchou obce, žiaľ, netrvalo to dlho. Už v roku 1981 bola plno-organizovaná škola v Dobrej Vode zrušená a žiaci museli od 5. ročníka dochádzať do školy v susednej obci Dechtice, vzdialenej 8 km. Časť priestorov základnej školy začala slúžiť ako Škola v prírode, časť naďalej fungovala ako málotriedna ZŠ pre ročníky 1. – 4. Od 1. januára 2001 sa základná škola stala právnym subjektom, 1. júla 2002 prišlo k zlúčeniu základnej školy s materskou školou a vznikol nový právny subjekt Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, ktorého zriaďovateľom sa stala Obec  Dobrá Voda.

O našej dedine

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1820 a kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1730. Dobrá voda bola centrom Dobrovodského panstva, neskôr bola spravovaná z Chtelnice (rod Erdödy) a následne zo Smolenického zámku (rod Pálffy). Administratívne patrila pod Trnavské biskupstvo, Ostrihomské arcibiskupstvo a Nitriansku župu v Rakúsko-Uhorsku.

Nad obcou sa nachádza zrúcanina hradu Dobrá voda.