1

Územné plánovanie

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 134,6 MB.


ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE (53)

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE DOBRÁ VODA Zmeny a doplnky č. 5 / 2 0 2 2_grafika_schválený
(23,7 MB - 26.07.2023 - 63x)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE DOBRÁ VODA Zmeny a doplnky č . 5 / 2 0 2 2_text_schválený
(828,1 KB - 26.07.2023 - 38x)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE DOBRÁ VODA Zmeny a doplnky č. 5 / 2 0 2 2_grafika
(19,8 MB - 14.02.2023 - 253x)
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE DOBRÁ VODA Zmeny a doplnky č . 5 / 2 0 2 2_text
(626,5 KB - 14.02.2023 - 140x)
04 schéma záv.častí a VPS
(114,5 KB - 02.12.2020 - 0x)
03 Využitie pf na nepoľnohosp.účely
(89,2 KB - 02.12.2020 - 0x)
02 Komplexný návrh 4_2020
(88,1 KB - 02.12.2020 - 306x)
01 Širšie vzťahy, zastavané územie
(365,8 KB - 02.12.2020 - 0x)
00c ÚPN-O D.Voda, zmena 4_2020, tab.pf. Návrh
(146,9 KB - 02.12.2020 - 200x)
00b ÚPN-O Dobrá Voda, zmena 4_2020, text, Návrh
(248,2 KB - 02.12.2020 - 185x)
00a Oznámenie o strategickom dokumente - D.Voda 4_2020 Návrh
(216,4 KB - 02.12.2020 - 106x)
00a ÚPN-O Dobrá Voda, zmena 3-2019, text, návrh
(497,2 KB - 22.07.2019 - 334x)
00b ÚPN-O Ostrov, zmena 3-2018, tab.pf. návrh
(146,6 KB - 22.07.2019 - 239x)
01 Širšie vzťahy, zastavané územie
(364,6 KB - 22.07.2019 - 456x)
02 komplexný návrh
(90,3 KB - 22.07.2019 - 323x)
03 využitie pf na nepoľnohosp.účely
(90,5 KB - 22.07.2019 - 305x)
04 schéma záv.častí a VPS
(107,8 KB - 22.07.2019 - 385x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia I.
(2,2 MB - 08.11.2018 - 341x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia I._vysvetlivky
(3,8 MB - 08.11.2018 - 291x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia I.
(1,5 MB - 08.11.2018 - 277x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia I.
(4,1 MB - 08.11.2018 - 372x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II._vysvetlivky
(2,9 MB - 08.11.2018 - 262x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II._vysvetlivky
(1,5 MB - 08.11.2018 - 249x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_C_náložka Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II.
(2,7 MB - 08.11.2018 - 240x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_C Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II.
(2,4 MB - 08.11.2018 - 271x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B_náložka Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II.
(3,6 MB - 08.11.2018 - 257x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II.
(2,0 MB - 08.11.2018 - 277x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_A_náložka Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II.
(2,5 MB - 08.11.2018 - 0x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_A Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II.
(2,6 MB - 08.11.2018 - 356x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka riešenia verejného dopravného vybavenia_vysvetlivky
(2,5 MB - 08.11.2018 - 220x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia_vysvetlivky
(4,2 MB - 08.11.2018 - 219x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B_náložka riešenia verejného dopravného vybavenia
(3,1 MB - 08.11.2018 - 192x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B riešenia verejného dopravného vybavenia
(4,7 MB - 08.11.2018 - 223x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_A_náložka riešenia verejného dopravného vybavenia
(2,5 MB - 08.11.2018 - 287x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_A riešenia verejného dopravného vybavenia
(4,2 MB - 08.11.2018 - 212x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely_vysvetlivky
(2,1 MB - 08.11.2018 - 238x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely_vysvetlivky
(2,5 MB - 08.11.2018 - 240x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_C_náložka prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely
(2,7 MB - 08.11.2018 - 234x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_C prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely
(2,9 MB - 08.11.2018 - 258x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B_náložka prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely
(3,4 MB - 08.11.2018 - 226x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely
(1,7 MB - 08.11.2018 - 265x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka ochrana krajiny a tvorby prírody_vysvetlivky
(2,1 MB - 08.11.2018 - 0x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka ochrany krajiny a tvorby prírody_vysvetlivky
(2,1 MB - 08.11.2018 - 191x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres ochrany krajiny a tvorby prírody_vysvetlivky
(4,4 MB - 08.11.2018 - 289x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka ochrany krajiny a tvorby prírody
(2,0 MB - 08.11.2018 - 247x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres ochrany krajiny a tvorby prírody
(3,7 MB - 08.11.2018 - 235x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Textová časť
(1,4 MB - 08.11.2018 - 273x)
ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Obal
(70,5 KB - 09.02.2012 - 470x)
ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Textová časť
(254,5 KB - 09.02.2012 - 797x)
ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Komplexný výkres priestorového usporiadania
(563,1 KB - 09.02.2012 - 819x)

Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru: Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

 Stránka 1 z 2  1  2  »