Menu
Obec Dobrá Voda
ObecDobrá Voda
rozšírené vyhľadávanie

Chronológia

2001 Výstavba plničky vody “Zlatá studňa”
2001 Rekonštrukcia kostola
1997 Rekonštrukcia fary
1993 Vznik Slovenskej republiky
1992 Miestna fabrika prešla do majetku obce
1989 Nežná revolúcia – odstránenie politického monopolu KSČ
1976 Malé Karpaty vyhlásené za chránenú oblasť
1969 Začiatok obd9 – začiatok obdizácie
1968 Pražská jar – Alexander Dubček
1968 Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa
1967 Vznik novej základnej školy
1957 Zánik úzkokoľajky
1955 Zemetrasenie
1951 Gejza Fixek – riaditeľ školy
1951 Speleologický prieskum Dobrovodského krasu Dr. Anton Droppa
1948 Nastolenie politického monopolu KSČ – komunistický prevrat
1946 Voľby
1945 Oslobodenie Dobrej Vody
1945 Koniec 2. svetovej vojny
1945 Mena peňazí
1944 Vypuklo Slovenské národné povstanie
1944 Partizáni v Malých Karpatoch
1944 Opevňovacie práce/Nemci/
1939 Vznik Slovenského štátu
1939 Začiatok 2. svetovej vojny – útok na Poľsko
1938 Mobilizácia
1938 Mníchovská dohoda
1938 Autonómia Slovenska
1936 Prestavba organa – Otakar Važanský z Nitry
1935 Pamätná tabuľa Jána Hollého na fare
1935 Parlamentné voľby
1932 Vznik Pasienkového spoločenstva – predseda Jozef Procházka
1932 Päťtriedna škola
1930 Zemetrasenie
1930 Zánik tehelne F.B.W. – zhorela
1930 Veľká hospodárska kríza
1929 Parlamentné voľby
1927 Štvortriedna škola
1926 Vznik školskej sporiteľne, peniaze na výlety
1925 Parlamentné voľby
1924 Pozemková reforma, parcelácia
1921 Nové zvony v kostole, firma Fischer – Trnava
1920 Parlamentné voľby
1918 Koniec vojny
1918 Vznik Československej republiky
1918 Rabovačky
1918 Vznik Národného výboru, správca školy Jozef Janeček
1916 Zrekvírovanie zvonov
1914 Začiatok 1. svetovej vojny – mobilizácia
1908 Postavená nová trojtriedna škola, /teraz kultúrny dom/
1907 Obnovený kostol, pán farár Vojtech Rudroff
1907 Apponyho školské maďarizačné zákony, vyučovanie v maďarčine
1906 Dobudovanie úzkokoľajky
1906 Zemetrasenie, poškodené takmer všetky budovy
1906 Vznik škridličiarne, pán farár Vojtech Rudroff
1904 Zemetrasenie
1904 Vznik mliekarenského družstva a gazdovského spolku, pán farár Vojtech Rudroff
1904 Vznik hasičského zboru, učiteľ Anton Bešško
1904 Kúpa striekačky
1903 Diplomovaný učiteľ Jozef Janeček
1901 Pálffyho chemická továreň začala svoju výrobu
1898 Učiteľom Anton Bešško, do r. 1914 a učiteľka Ferdinanda Zelegerova
1897 Zemetrasenie
1896 Začiatok budovania úzkokoľajky
1895 Vznik úverového družstva, pán farár Rudolf Novák
1890 Začiatok výstavby fabriky na suchú destiláciu dreva
1887 Rozšírený cintorín o východnú časť
1887 Vznik notariátu, notár Bernát Hajuš,
1887 Píla na Skalovej
1883 Prevzal panstvo už dospelý Jozef Pálffy
1875 Renovácia Dobrovodskej fary, farár Mikuláš Olah
1873 Zomrel Jozef Pálffy, poručníkom Móric Pálffy
1872 Zrušenie cechov – priemyselný zákon
1870 Vznik spolku sv. Vojtecha – Adalberta v Trnave
1867 V škole sa začalo vyučovať po maďarský
1867 Rakúsko – uhorské vyrovnanie
1864 Zlúčenie Dobrovodského a Smolenického panstva – pod spoločnou správou v Smoleniciach
1863 Vznik Matice slovenskej v Martine
1861 Memorandum slovenského národa v Martine
1855 Vdova po Jozefovi Erdödym, Alžbeta prepustila hrad a panstvo grófovi Jozefovi Pálffymu, Pálffyovci – červenokamenská vetva sa stala majiteľom Dobrovodského panstva /do 1945/
1855 Farár Jozef Novotný predseda školskej správy do r. 1873
1854 Postavenie náhrobku Jánovi Hollému
1854 Posledné verejné vystúpenie Ľudovíta Štúra
1853 Skončil pôsobenie učiteľ Imrich Šemeringa
1853 Nový učiteľ a organista Anton Nižňanský, pôsobil do r.1898
1850 Hodiny na kostolnej veži
1848 II. návšteva štúrovcov na Dobrej Vode
1848 Zrušenie poddanstva uhorským snemom
1848 Smrť Jána Hollého, pochovaný na miestnom cintoríne
1848 Farár Martin Lackovič založil nemocnicu na Dobrej Vode
1848 Žiadosti slovenského národa v Liptovskom Sv. Mikuláši
1847 Jozef Karol Viktorin navštívil Jána Hollého
1844 Založenie spolku Tatrín
1843 Príchod Jána Hollého z Maduníc na Dobrú Vodu
1843 Na fare zomiera Michal Lackovič, študent teológie, synovec farára Martina Lackoviča
1842 Štúrovci na návšteve u Jána Hollého
1842 Uzákonenie spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom
1830 Organ v kostole – autor, organár Martin Šaška
1820 Posviacka kostola
1819 Dostavaný farský kostol
1815 Zemetrasenie
1813 Hrad bol opustený a spustnutý
1810 Zemetrasenie
1808 Sa zučasnil poľovačky na dobrovodskom panstve kráľ František
1807 Trepáreň na Dobrej Vode získala: “Status fabricarium et manifacturarum”
1806 II. reforma školstva
1805 Zemetrasenie
1805 Bitka troch cisárov pri Slavkove
1801 Farárom Juraj Horváth – člen Slovenského učeného tovarišstva (1801-1817)
1796 Založená trepáreň /Jozef Zechmeister/- na zjemňovanie konopnej priadze
1792 Založenie Slovenského učeného tovarišstva, Anton Bernolák, Juraj Fándly
1788 Začiatok výstavby súčasného kostola Narodenia Panny Márie
1787 Hrad prevzal gróf Jozef Erdödy
1786 Zrušenie bohoslužieb na hrade
1785 Zrušenie nevoľníctva v Uhorsku
1782 Najstaršia zachovaná pečať obce
1781 Tolerančný patent Jozefa II., zrovnoprávnenie protestantov s katolíkmi
1778 Zánik starého cintorína a gotického kostola
1777 Vydanie Ratio educationis – reforma školstva
1774 Gróf Jozef Erdödy dal postaviť Erdöház – Planinku /poľovnícky zámoček/
1770 Obnovili sa niektoré časti hradu
1770 Hrad majetkom detí po nebohom Gabrielovi Erdödyovi
1770 Nový cintorín na Kostolnej hôrke
1767 Mária Terézia, jednotný urbariálny patent, urbárske regulácie
1766 Obnovenie hradnej kaplnky, posvätená Ignácom Jedličkom
1763 Zemetrasenie
1762 Vyhorel hrad Dobrá Voda – udrel doňho blesk
1760 Habáni sa vrátili do katolíckej cirkvi
1760 Ustanovený lesný poriadok vyrubovania stromov
1760 Hrad slúžil ako väznica pre previnilých poddaných
1754 Založená jednotriedna škola na Dobrej Vode
1749 Stĺp so sochou Sedembolestnej Panny Márie Šaštínskej, Juraj Kohutovič
1738 Popravený Juraj Hrajnoha – zbojník
1730 Postavená kaplnka Najsvätejšej Trojice pod Mariášom, /Juraj Pavlovič/
1719 Gróf Marek Czobor predal časť hradu Jánovi Horváthovi – Šimončičovi, správcovi hradu
1719 Časť hradu vlastnil Štefan Thököly
1712 Výsadná listina Karola III.
1705 Začali sa viesť cirkevné matriky – Georgius Bočkay
1703 Protihabsburské povstanie Františka II. Rákocziho
1703 Vojská Františka II. Rákocziho obliehajú hrad, len ho poškodili
1697 Výsadná listina Leopolda I.
1690 Hrad – značne poškodený
1683 Turci porazený spolu s Thökölyho vojskami pri Viedni
1683 Kuruci vyplienili Trnavu a okolie
1678 Nový urbár pre Dobrovodské panstvo
1678 Protihabsburské povstanie Imricha Thökölyho
1671 Odhalenie šľachtického Wesselényiho sprisahania
1663 Turci vyplienili Považie i Dobrovodské panstvo, Jusuf paša
1657 Vdova po Gabrielovi Erdödy, Judita Amadeová zrenovovala hrad
1657 Urbár majetkov Dobrej Vody a Smoleníc
1656 V majetkovej knihe sa Dobrá Voda uvádzaná ako poľné mestečko
1654 Prehliadka hradného panstva /Occulata/ v r. 1656
1651 Rodina Jurkovičovcov prijatá medzi zemanov – armálisti
1648 Vestfálsky mier, ukončenie tridsaťročnej vojny
1645 Inventarizácia hradných hnuteľností
1645 Vojská Juraja Rákocziho spustošili okolie Trnavi aj mesto Trnavu
1644 Protihabsburské povstanie Juraja I. Rákociho
1642 Obnova hradu
1642 Dokončenie výstavby kláštora františkánov na Katarínke
1635 Založenie univerzity v Trnave
1634 Cirkevná vizitácia
1634 Urbariát
1626 španielski cisárski jazdci vyplienili obce Dobrovodského panstva, bezúspešne obliehali hrad Dobrá Voda
1623 Vojská Gabriela Betlena s pomocou Turkov spustošili okolie Trnavy
1614 Dobrovoďania oslobodení od platenia deviatka a desiatka kráľovským privilégiom
1614 Protihabsburské povstanie Gabriela Betlena
1613 Tobiáš Urményi – prvý známy dobrovodský kňaz
1604 Krstiteľnica v kostole
1604 Protihabsburské šľachtické povstanie Štefana Bočkaja
1599 Ďaľší vpád turkov na Považie, veľkovezír Ibrahim
1590 Zemetrasenie
1586 Zemetrasenie
1584 V Chtelnici začal Krištof Ungnád stavať kaštieľ, druhé sídlo panstva
1584 Anna Mária Ungnádová sa vydala za Tomáša I. Erdödyho, Dobrá Voda sa stala majetkom Erdödyovcov
1583 Kráľ Rudolf II. predal Dobrú Vodu Chorvátskému bánovi Krištofovi Ungnádovi
1569 Kráľ Maximilián dal Dobrú Vodu do zálohy Jánovi Choronovi/Chorenyi/
1568 Prvý zachovalý urbársky súpis Dobrovodského panstva
1567 Rod Országhovcov vymrel po meči, + Krištof Országh
1566 Príchod ďaľších Srbochorvátov
1562 Morová epidémia
1560 Trnavská synoda nariadila pre farárov ustanoviť učiteľa pre vzdelávanie detí poddaných
1552 Padól Štefan Lossonczy
1549 Prenasledovanie habánov
1548 Ferdinand I., zákaz usádzovať anabaptistov v krajine
1545 príchod habánov na Slovensko – Sobotište
1545 Príchod Srbochorvatov na Dobrovodské panstvo
1542 Zomrel Ladislav II. Országh, manžel Anny Pákry, ktorá sa vydala za Štefana Lossoncyho – stal sa majiteľom a správcom panstva
1542 Albert z Močenku, kastelán na hrade
1532 Španielsky vojaci vyrabovali okolie Trnavy (aj v roku 1552)
1530 Vpád Turkov na Slovensko, beg Mehmed
1526 Bitka pri Moháči, Turci porazili uhorské vojská
1525 Habáni boli donútení opustiť svoje pôvodné domovy
1514 Sedliacke povstanie Juraja Dóžu Székelyho
1509 Morová epidémia
1482 Zomrel Michal Országh – Guthy
1468 Vojská českého kráľa Jiřiho z Poděbrad dobyli a vypálili Trnavu a jej okolie
1467 Porážka bratríkov pri Veľkých Kostoľanoch – kapitán Ján Švehla, popravený obesením
1467 Štatút poľného mestečka s právom jarmokov, kráľ Matej Korvín
1443 Zemetrasenie
1437 Cisár Žigmund Luxemburský – oslobodenie od platenia mýta a tridsiatkového poplatku
1434 Rod Stiborovcov vymrel po meči – hrad majetkom kráľovskej koruny, jediná dcéra Stibora II. Katarína zdedila Beckovské panstvo
1434 Michal Országh z Gúthu – majiteľ hradu
1432 Husiti obsadili Trnavu, veliteľ Blažek z Borotína (1432-1435)
1430 Bitka proti husitom, pri Trnave
1428 Začiatok pustošivých husitských výprav na Slovensku
1425 Brat nebohého Stibora I., Nicolaus de Bydgowsye majiteľ Dobrej Vody
1423 Chtelnica – druhé sídlo Dobrovodského panstva
1422 Prvá zachovaná listina písana v češtine, Dlžobný úpis Stibora zo Stiboríc
1414 Zomrel vojvoda Stibor I.
1413 Stibor I. založil v Novom Meste nad Váhom augustiniánske prepozitúru, prvý prepošt Peter de Ostoja (+ 1419)
1408 Stibor I. člen “Dračieho rádu”
1406 Trnavu obsadilo kráľovské vojsko vedené Stiborom I. zo Stiboríc
1401 Najstarší známy dobrovodský urbár
1394 1. písomná zmienka o obci Dobrá Voda (Jokew)
1394 Stibor I. zo Stiboríc – majiteľ hradu
1392 Kráľ Žigmund zálohoval hrad Dobrá Voda (Jokow alias Gutenstein) Petrovi zo Štenberka, Erhardovi z Kunštátu, Petrovi a Lackovi z Kravař za 20 tisíc zlatých.
1389 Stibor zo Stiboríc spolu s bratmi prijatí medzi barónov Uhorska, domovské právo v Uhorsku
1370 Príchod Stiborovcov na Slovensko
1363 Trnavčania získali od panovníka Ľudovíta I. právo rúbať drevo, lámať kameň a ťažiť vápenec na Dobrej Vode
1351 Uzákonenie deviatka
1348 Zemetrasenie, najstaršie zaznamenané zemetrasenie
1342 Kráľ Karol Róbert zaviedol daň od porty/brány/
1326 Prvý písomne doložený mlyn, stál na Blave /super fluvium Balaua/
1323 Sár Domokos – kastelánom na Dobrovodskom hrade
1323 Kasteláni do roku 1394 správcovia hradu
1321 V Trenčíne zomiera Matúš Čak – Trenčiansky
1320 Abovci stratili všetky majetky, /po bitke pri Rozhanovciach/
1320 Mikuláš Treutel – kastelánom na Dobrovodskom hrade
1317 Vojská rakúskeho vojvodu Fridricha obsadili hrad Dobrá Voda a vrátili ho kráľovi Karolovi Róbertovi
1316 1. pís. zmienka o hrade. Moka a Štefan Lwe, kasteláni Dobrovodského hradu
1316 Matúš Čak – Trenčiansky, majiteľ hradu, 26. 9. píše listy z Dobrej Vody
1312 Bitka pri Rozhanovciach, padol mag. Samuel Aba-Pekný, majiteľ Dobrej Vody (vymrela hlohovecká vetva Abovcov)
1307 Karol Róbert, uhorským kráľom
1301 Vymrela dynastia Arpádovcov
1294 Začiatok stavebných prác na súčasnom Dobrovodskom hrade
1289 Vojská Albrechta Habsburského obsadili Považie
1275 Majitelia hradu – Abovci, hlohovecká vetva
1271 Český kráľ Přemysl Otakar II. a rakúske arciknieža Albrecht vpadli do Uhorska, tiahli pozdĺž Malých Karpát, dobytá bola aj opevnená Trnava
1263 Hrad Dobrá Voda spomínaný ako pohraničný hrad
1262 Listina Bélu IV. – vrch Dobrá Voda (mons Dobrovada)
1241 Tatársky vpád, porážka Bela IV (1241-1242).
1238 Kráľ Belo IV. udelil Trnave mestské vysady
1222 Zlatá bula kráľa Ondreja II., potvrdenie práv kráľovských servientov
1201 Templári /červení mnísi/ údajní stavitelia ranogotického hradu
1119 Kráľ Přemysl Otakar I. uzavrel manželstvo s dcérou uhorského kráľa Bela III. Konštanciou
1113 Zoborská listina – potok Blava – sa uvádza ako “aqua Blavva”
1109 Svätopluk, s moravským vojvodom OttomII. vnikli na záp. Slovensko
1108 Nem. cisár Henrich V. a čes. knieža Svätopluk spustošili Považie
1074 Uhorsko bolo rozdelené na 45 komitátov
1042 Čes. panovník Břetislav s pomocou cisára HenrichaIII. obsadil záp.Slovensko
1018 Začleňovanie slovenských území do uhorského štátu
1001 Český kráľ Boleslav Chrabrý obsadil územie Slovenska do roku 1029
907 Maďari pri Bratislave porazili bavorské vojsko, rozpad Veľkej Moravy
907 Štefan I. korunovaný pápežom Silvestrom II. v Ostrihome za kráľa
896 Príchod starých Maďarov do Potisia
885 Zomiera arcibiskup Metod
869 V Ríme zomrel sv. Konštantín – Cyril
868 Pápež Hadrián II. schválil slovienske bohoslužobné knihy
833 Vznik Veľkej Moravy, knieža Mojmír I. vyhnal knieža Pribinu z Nitry
833 Príchod sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
828 Prvý kresťanský kostol sv. Emerama v Nitre
658 Samova ríša
450 Príchod Slovanov na dnešné územie Slovenska

O našej dedine

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1820 a kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1730. Dobrá voda bola centrom Dobrovodského panstva, neskôr bola spravovaná z Chtelnice (rod Erdödy) a následne zo Smolenického zámku (rod Pálffy). Administratívne patrila pod Trnavské biskupstvo, Ostrihomské arcibiskupstvo a Nitriansku župu v Rakúsko-Uhorsku.

Nad obcou sa nachádza zrúcanina hradu Dobrá voda.